Zaproszenie do składania oferty – AKN-ŚwN-322/I/1/17 – Warsztaty dla nauczycieli

Informacja o unieważnieniu postepowania nr  AKN-ŚwN-322/I/1/17 w sprawie przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych realizowanych w latach 2018 – 2019 dla grupy maksymalnie 30 nauczycieli na terenie szkół uczestniczących w projekcie:

  • Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie 144, 55-216 Domaniów,
  • Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno,
  • Szkole Podstawowej Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów,
  • Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów,

w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Osoba do kontaktu w sprawie: Dyrektor Projektu – Przemysław Zając, e-mail: pkzajac@outlook.com

Do pobrania:

  1. Zaproszenie do składania oferty

Druk 3d – informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy wyboru wykonawcy w projekcie: „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” (Zapytanie ofertowe nr 1/2017/3D), który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 18.09.2017 dokonano wyboru Wykonawcy na „Stworzenie kompletnego środowiska pracy z drukiem 3D w Technikum Samochodowym.”

Protokół do pobrania tutaj 

Wybrano firmę:

WOLF PROJECT STUDIO Krzysztof Król

Gąsawy Plebańskie 14, 26-502 Jastrząb

Informacja o wyborze Wykonawcy dnia 18.09.2017 r. została zamieszczona na stronie Baza Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051955

Język angielski – dofinansowany

headermazowsze

Projekt „MAK- Mazowiecka Akademia Kompetencji”

Ruszyła rekrutacja na kurs języka angielskiego realizowany w ramach projektu MAZOWIECKA AKADEMIA KOMPETENCJI MAK.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 r.ż., które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji językowych, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ i osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Kurs języka angielskiego obejmuje 120 lekcji (45 minut). Zajęcia rozpoczniemy w sierpniu 2017 a zakończymy w  styczniu 2018. Kurs zakończy się egzaminem TOEIC Bridge.

Poziomy A1 / A2

Koszt – 189 PLN za kurs 120 godzin lekcyjnych
(1,57 PLN za lekcję)

 

Zajęcia będą odbywać się w centrum Warszawy w siedzibie Akademii Nauki przy ul. Nowogrodzkiej 49, w następujących godzinach:

Pn – śr  07.00 – 09.15

Pn – śr 16.00 – 18.15

Pn – śr 18.30 – 20.45

Wt – czw 07.00 – 09.15

Wt – czw 16.00 – 18.15

Wt – czw 18.30 – 20.45

Weekend 08.00 – 11.00

Weekend 11.30 – 14.30

 


W szczególności zapraszamy do wzięcia udziału w kursie osoby powyżej 50 roku życia.

Pobierz dokumenty:
1. Formularz rekrutacyjny

2. Oświadczenie dane osobowe

3. Regulamin uczestnika

Zgłoszenia prosimy kierować do
Arlety Lewandowskiej na adres:

Mak@armsa.pl

Tel. 22 566 47 87

Dokumenty zgłoszeniowe oraz test językowy można także wypełnić w siedzibie Akademii Nauki przy  ul. Nowogrodzkiej  49 w Warszawie

Tel: 22 522-84-32, 22 522-84-33

 

Szkolenia PRINCE2® dofinansowane

PRINCE2® Foundation jest to 3-dniowe szkolenie realizowane na akredytowanych materiałach opartych ściśle o założenia metodyki. Przekazuje najlepsze praktyki zarządzania projektami oraz stanowi przygotowanie do egzaminu PRINCE2® Foundation.

Szkolenie zawsze jest prowadzone przez trenerów akredytowanych przy APM Group Ltd.Realizowany materiał jest oparty o podręcznik „Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2®” z wykorzystaniem oficjalnej terminologii przyjętej w Polsce.Na życzenie możemy zorganizować szkolenie i egzamin w języku angielskim, z użyciem terminologii brytyjskiej.

Szkolenie realizowane jest poprzez krótkie wykłady, dyskusje, ćwiczenia praktyczne, pracę w zespołach, a także próbne egzaminy PRINCE2® Foundation.

Druk 3D – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/3D.
dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3
Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Zapraszamy do złożenia oferty na stworzenie kompletnego środowiska pracy z drukiem 3D w Technikum Samochodowym. Wszelkie informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: 01.09.2017
Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Formularz ofertowy PDF DOC

Ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/105 1955

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2017/IAJ dla projektu nr RPMA.01.02.00-14-6178/16
„Opracowanie interaktywnej aplikacji językowej (IAJ) w kontekście zminimalizowania stresu występującego w procesie nauczania u osób słabiej przyswajających wiedzę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw,

Typ projektów: Bon na innowacje

Pobierz dokument

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2017/eP dla projektu nr RPMA.01.02.00-14-6178/16 „e-Polihistor: Identyfikacja potencjału intelektualnego firmy – informacja cyfrowa nowym sposobem zarządzania firmą”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje

Pobierz plik z informacją

mazowsze akn

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/eP dotyczace wyboru wykonawcy w projekcie: „e-Polihistor: Identyfikacja potencjału intelektualnego firmy – informacja cyfrowa nowym sposobem zarzadzania firma”

headermazowsze

SPROSTOWANIE:

W związku z informacją telefoniczną dotyczącą formularza ofertowego uprzejmie informujemy, iż na formularzu ofertowym pomyłkowo podano niewłaściwą nazwę projektu. W załączeniu publikujemy sprostowanie oraz poprawiony formularz ofertowy. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa pomyłka w żaden sposób nie wpływa na zawartość merytoryczną przedmiotu zamówienia termin składania ofert nie ulega zmianie. Nadto informujemy, że wszystkie oferty, złożone na formularzu ofertowym opublikowanym w dniu 14.06.2017 r. zostaną uwzględnione, a nieprawidłowa nazwa projektu nie będzie brana pod uwagę.

W załączeniu:
1) Sprostowanie
2) Poprawiona treść oferty

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039428

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/eP

dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „e-Polihistor: Identyfikacja potencjału intelektualnego firmy – informacja cyfrowa nowym sposobem zarządzania firma” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o zespole badawczym

Zgoda na weryfikację zdolności

Oświadczenie o wymogach formalnych

Oświadczenie o zasobach

Oświadczenie o braku wykluczenia

mazowsze akn

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/IAJ dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „Opracowanie interaktywnej aplikacji językowej (IAJ) w kontekście zminimalizowania stresu występującego w procesie nauczania u osób słabiej przyswajających wiedzę”

headermazowsze

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/IAJ

dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „Opracowanie interaktywnej aplikacji językowej (IAJ) w kontekście zminimalizowania stresu występującego w procesie nauczania u osób słabiej przyswajających wiedzę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje.

Pliki do pobrania

Zayptanie ofertowe IAJ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o zespole badawczym

Zgoda na weryfikację zdolności

Oświadczenie o wymogach formalnych

Oświadczenie o zasobach

Oświadczenie o braku wykluczenia