Zapisz dziecko na kurs

Program koncentruje się na treningu czytania. Trening jest niezbędny, do dalszego rozwijania sprawności czytania u dziecka oraz stabilizowania możliwości percepcyjnych dziecka. W ramach rozwoju intelektu w ogóle dziecko będzie rozwiązywało zadania i gry wzorowane na profesjonalnych testach na inteligencję. Program obejmuje cały blok zajęć, podczas których dzieci będą uczyły się uwalniać napięcie związane z przekonaniami, gdyż w okresie szkolnym często przeżywa wiele napięć i stresów. Dzięki tym umiejętnościom dziecko zyska możliwość świadomego reagowania na spotykające je w życiu wydarzenia. Wykorzystywane techniki oparte są na metodach pracy Psychologii Zorientowanej na Proces, somoterapii, treningu zastępowania emocji, rysunku terapeutycznego i bajkoterapii. Potężnym narzędziem tu będzie też drama, która jest symbolicznym odbiciem problemów, z którymi dziecko nie daje sobie rady w codziennym życiu, a daje możliwość doświadczenia różnych aspektów siebie poprzez nowe role, np. drobne nieśmiałe dziecko wchodząc w rolę potężnego i groźnego lwa może zacząć wykształcać w sobie poczucie siły, która jest źródłem pewności siebie.

Dzięki wielu występom, m.in w dramach, dzieci osiągają coraz lepszą świadomość swojego sposobu wyrażania siebie. Dzięki zajęciom z kamerą dzieci mają możliwość obserwacji swoich zachowań i wprowadzania korzystnych zmian. Dlatego dzieci piszą scenariusze i kręcą filmy.

Zapisz się na bezpłatną lekcję pokazową
Twoje dziecko i Ty możecie wspólnie przekonać się, jak świetną zabawą i pożyteczną nauką są nasze kursy. Miejsce na bezpłatną lekcję pokazową czeka na Ciebie (liczba miejsc jest ograniczona).

Sukcesy dziecka w szkole, a potem w życiu dorosłym w dużej mierze będą zależały od umiejętności posługiwania się myśleniem twórczym i praktycznym. W szkole obecnie nie ma wiele przestrzeni na rozwój tego typu myślenia, gdyż nacisk kładziony jest na myslenie analityczno- porównawcze. Dlatego na zajęciach dzieci będą rozwijały myślenie twórcze, nie tylko poprzez pisanie i rysowanie. Wykonywanie eksperymentów naukowych będzie pobudzać u dzieci myślenie praktyczne.

 • Twoje dziecko pokocha czytanie
 • Przyspieszy kilkakrotnie jego tempo i wzmocni rozumienie tekstu
 • Nauczy się efektywnie notować posługując się mapami myśli
 • Udoskonali pamięć poprzez opanowanie różnego rodzaju technik pamięciowych tzw. mnemotechnik
 • Opanuje sztukę relaksu, dzięki której łatwiej i szybciej przyswoi nabywaną wiedzę
 • Poprawi koncentrację
 • Będzie rozwijało wyobraźnię i twórcze myślenie poprzez pisanie wierszy, rzeźbienie, rysowanie, przeprowadzanie eksperymentów naukowych
 • Wzrośnie jego wiara we własne możliwości i poprawa samooceny
 • Wzrośnie jego efektywność w komunikowaniu się

DODATKOWO:

 • Skorzystasz z niezwykle ciekawych warsztatów dla Rodziców o charakterze edukacyjno-wychowawczym.
 • Będziesz mógł skorzystać z ratalnego systemu płatności.
 • Skorzystasz z szeregu upustów.
 • Będziesz mógł skorzystać z bezpłatnej prezentacji.

Dzieci w różnym wieku mają różne potrzeby i są na zupełnie innym poziomie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Dlatego specyfika zajęć dopasowana jest do każdej grupy wiekowej.

Mądre Dziecko dla 6 i 7-latków – program przygotowany dla absolwentów Małych Odkrywców oraz dla Dzieci 7 letnich, które nie potrafią czytać albo czytają słabo. W kursie tym główny nacisk kładziemy na naukę czytania.

Mądre Dziecko dla 8, 9 i 10-latków – w podręcznikach dla tych dzieci są już teksty bardziej wymagające. Dzieci te wykonują bardziej złożone eksperymenty, więcej też pracują z zasobami.

Mądre Dziecko dla 11 i 12-latków – dzieci te na zajęciach więcej uwagi poświęcają na pracę z emocjami. Teksty, które czytają te dzieci są ukierunkowane na zagadnienia interesujące tę grupę wiekową. Dotyczą one psychologii tego wieku rozwojowego i stanowią zarzewie do pracy z własnymi emocjami.

Wszystkie Programy, niezależnie od grupy wiekowej w różnym zakresie realizują cele opisane powyżej. Materiały dla wymienionych wyżej grup wiekowych różnią się od siebie treścią i stopniem trudności ćwiczeń. Technicznie natomiast skład kompletu nie zmienia się. Również w przypadku tego kursu w ramach kompletu znajdują się zarówno materiały potrzebne na zajęciach, jak i do gier i zabaw w domu.

Roczny kurs (52 godziny zegarowe)

Kurs płatny w 9 miesięcznych ratach:

I rata – 451 zł (zaliczka w wysokości 171 zł + pierwsza rata w wysokości 280 zł), następnie 8 rat w wysokości 280 złotych

Cena obejmuje: 26 spotkań (2×60 min)

grupy maksymalnie 12-osobowe

materiały edukacyjne

stałą opiekę metodyka

warsztaty dla rodziców

Cena dotyczy kursów w roku szkolnym 2023/2024

FOLDERY DO POBRANIA