INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2017/IAJ dla projektu nr RPMA.01.02.00-14-6178/16
„Opracowanie interaktywnej aplikacji językowej (IAJ) w kontekście zminimalizowania stresu występującego w procesie nauczania u osób słabiej przyswajających wiedzę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw,

Typ projektów: Bon na innowacje

Pobierz dokument