Druk 3d – informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy wyboru wykonawcy w projekcie: „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” (Zapytanie ofertowe nr 1/2017/3D), który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 18.09.2017 dokonano wyboru Wykonawcy na „Stworzenie kompletnego środowiska pracy z drukiem 3D w Technikum Samochodowym.”

Protokół do pobrania tutaj 

Wybrano firmę:

WOLF PROJECT STUDIO Krzysztof Król

Gąsawy Plebańskie 14, 26-502 Jastrząb

Informacja o wyborze Wykonawcy dnia 18.09.2017 r. została zamieszczona na stronie Baza Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051955