Uwaga !!! Nowy projekt !!!

Podniesienie kwalifikacji zawodowych młodych mieszkańców Torunia”

BEZPŁATNY UDZIAŁ

Udział w projekcie to niepowtarzalna szansa na zmianę swojego profilu zawodowego oraz pójście nową drogą zawodową. Kompetencje uczestnicy zdobywają na specjalistycznych kursach, a doświadczenie w ramach płatnego stażu zawodowego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu miasta Torunia, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu oraz dostosowanie ich kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w planowanej ścieżce wsparcia, tj. doradztwie zawodowym, kursie zakończonym powszechnie rozpoznawalnym certyfikatem oraz płatnym stażu zawodowym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

ulotka1

ulotka2