Zrealizowaliśmy ponad 30 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasz projekt „Kompedium wiedzy przyszłegomenedżera służby zdrowia”znalazł się na liście laureatów konkursu „Dobre praktyki EFS i uzyskał tytuł „Najlepsza Inwestycja w człowieka 2007”.

Nazwa projektuNr projektuDofinansowanieOkres realizacji
„Podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących na Mazowszu”Z/2.14/II/2.1/18/041 352 710,00od 10.01.2005
do 28.02.2006
„Zdobądź wiedzę – zdobędziesz pracę”SPORZL/2.14/I/1.3b/5/19/05263 883,83od 21.02.2005
do 31.05.2005
„Podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w woj. kujawsko-pomorskim”Z/2.04/II/2.1/75/04730 554,96od 01.03.2005
do 19.06.2006
„Podwyższanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących na Śląsku” Z/2.24/II/2.1/36/04725 440,00od 15.04.2005
do 28.02.2006
„Nowoczesny system kompetencyjny – logistyka, finanse i umiejętności osobiste”
– projekt w partnerstwie: AKN i KDK Info Sp. z o.o.
Nr Z/2.22/II/2.1/34/05564285,00 w tym 160525,09 AKN, 403760,17 KDK Info Sp.z o.o.od 01.09.2005
do 28.02.2006
„Umiejętności językowe i komunikacyjne szansą rozwoju regionu mazowieckiego” Z/2.14/II/2.1/1/188/05465 490,00od 15.10.2005
do 31.03.2006
„Zarządzanie logistyczne jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw” – projekt w partnerstwie: AKN i KDK Info Sp. z o.o.SPORZL/2.3a/2/14/00452016362,16 w tym 230761,30 AKN, 1785600,86 KDK Info Sp.z o.o.od 18.11.2005
do 30.11.2006
„Kompendium wiedzy przyszłego menadżera służby zdrowia”Z/2.20/II/2.4/10-1/051 066 007,00od 01.01.2006
do 31.01.2007
„Kompendium wiedzy przyszłego przedsiębiorcy” Z/2.20/II/2.5/11/05338 904,00od 01.03.2006
do 31.05.2007
„Doskonalenie kompetencji osobistych”Z/2.04/II/2.1/157/05357 295,85od 01.04.2006
do 30.11.2006
„Wszechstronność rozwoju – szansą na sukces”Z/2.20/II/2.1/70/06874 445,00od 17.04.2006
do 31.07.2007
„Umiejętności językowe i komunikacyjne szansą rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego”Z/2.04/II/2.1/156/05572 676,40od 01.05.2006
do 15.01.2007
„Kompendium przyszłego przedsiębiorcy”Z/2.04/II/2.5/30/05978 039,66od 01.07.2006
do 30.06.2008
„Kompendium przyszłego przedsiębiorcy”Z/2.14/II/2.5/1970/06369 210,00od 01.09.2006
do 29.02.2008
„Kuźnia mentorów”Z/2.14/II/2.1/15/253/061 075 458,50od 01.10.2006
do 31.07.2007
„Umiejętności językowe i komunikacyjne szansą rozwoju regionu mazowieckiego – bis”Z/2.14/II/2.1/15/254/061 090 668,00od 25.01.2007
do 24.03.2008
Kuźnia MentorówWND-POKL.08.01.01-20-148/08515 848,00od 01.10. 2008 do 31.08.2009
„Pracownik z klasą”Z/2.14/II/2.1/2926/09/U/215/091 830 370,00od 01.05.2009 do 25.06.2009
„Trener – zawód przyszłości”Z/2.14/II/2.1/2925/09/U/215/091 042 850,00
od 01.05.2009 do 15.06.2009
Prawo jazdy kat. C i C+E oknem na świat- aktywizacja zawodowa mieszkańców PodlasiaWND-POKL.06.01.01-20-042/09392 335,00od 01.09 2009 do 31.03. 2010
Profesjonalny strażakWND-POKL.08.01.01-10-131/09445 820,00od 01.08.2009 do 31.07.2010
„Kreatywny człowiek – kapitałem przyszłości”POKL.08.01.01-10-129/09-00317 910,00od 01.10.2009
do 31.03.2010
„Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”KL/05089/09/7.2.1380 145,00
od 01.12.2009

do 30.06.2010

„Rozwój młodzieży przyszłościąPolski”WND-POKL.03.03.04-00-254/097843830
Profesjonalny strażakPOKL.08.01.01-14-388/09444 720,00od 01.02.2010 do 31.01.2011
„Zrozumieć rannego obcokrajowca”WND-POKL.08.01.01-04-361/09696 918,00od 01.08.2010 do 31.08.2011
„Nauczyciel – zawód przyszłości”WND-POKL.08.01.01-20-003/10537 690,00od 01.09.2010 do 31.07.2010
„Rozwój przedsiębiorczości powiązanej z potencjałem naukowym w województwie mazowieckim”POKL.08.02.01-14-051/10
479950od 01.10.2011 do 31.12.2012
„Uwierz w siebie – wsparcie szkoleniowe i doradcze dla osób 45+ pracujących w Warszawie”POKL.08.01.01-14-E53/09544724,25od 01.08.2011 do 29.02.2012
„I ty możesz zostać trenerem”POKL.08.01.02-14-098/10487360od 01.03.2011 do 30.06.2011
„Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej”WND-POKL.07.02.01-14-235/111958764,4
od 17.05.2012 do 31.12.2013
„PWP: Auto Unia – ku nowoczesnym szkołom zawodowym”WND-POKL.09.02.00-10-011/124319702,0801.11.2012-31.10.2015
Implementacja skutecznych europejskich systemów funkcjonowania ekonomii społecznej w zakresie wprowadzania osób z autyzmem na polski rynek pracy1 974 275,87od01.11.2010 do 31.12.2012
Coach – superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznymWND-POKL.07.02.01-14-012/131841716,1od 01.07.2013 do 30.04.2015
Klucz do Świata SpawalnictwaWND-POKL.06.01.01-28-106/13773322,4od 01.09.2013 do 30.06.2014
Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Akademia jest partnerem1583034,72od 01.11.2013 do 31.05.2015