Komunikat 2

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowychrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wyłonienie trenerów szkoleń cyfrowych ECDL.  

Dokumenty do pobrania:

Formularz oferty

Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe

 

Komunikat

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowychrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wynajem sal szkoleniowych

Dokumenty do pobrania:

Klauzula informacyjna RODO

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe

zajęcia z angielskiego w Warszawie

Harmonogram Egazaminów MAK

GrupaLektorData egzaminuDzieńGodzinaLokalizacja
1Paweł Kloc8 kwietnianiedziela12.00AKN Nowogrodzka 49
2Inna Tereschenko25 marcaniedziela12.00AKN Nowogrodzka 49
3Anna Stasiak27 marcawtorek16.00AKN Nowogrodzka 49
4Inna Tereschenko27 marcawtorek18.00AKN Nowogrodzka 49
5Aleksandra Gorczyca26 marcaponiedziałek17.30AKN Nowogrodzka 49
6Katarzyna Gluz28 marcaśroda18.00AKN Nowogrodzka 49
7Magdalena Wołczyk4 kwietniaśroda18.00AKN Nowogrodzka 49
8Marcin Żewakowski3 kwietniawtorek16.00AKN Nowogrodzka 49
9Katarzyna Gluz26 marcaponiedziałek16.00AKN Nowogrodzka 49
10Flavia Ramatowski3 kwietniawtorek18.00AKN Nowogrodzka 49
11Anna Stasiak5 kwietniaczwartek18.00AKN Nowogrodzka 49
13Anna Stasiak22 kwietnianiedziela8.00AKN Nowogrodzka 49
15Inna Tereschenko22 kwietnianiedziela10.30AKN Nowogrodzka 49
16Marcin Żewakowski28 marcaśroda16.00AKN Nowogrodzka 49
17Marcin Żewakowski9 kwietniaponiedziałek18.00AKN Nowogrodzka 49
18Paweł Kloc11 kwietniaśroda18.00AKN Nowogrodzka 49
19Flavia Ramatowski5 kwietniaczwartek16.00AKN Nowogrodzka 49
20Marta Mikłosz8 kwietnianiedziela14.30AKN Nowogrodzka 49
21Marcin Żewakowski28 marcaśroda7.30AKN Nowogrodzka 49
22Anna Stasiak27 marcawtorek11.00AKN Nowogrodzka 49
23Anna Stasiak27 marcawtorek7.30AKN Nowogrodzka 49
Janki 3Bartłomiej Newen-Tarczyk14 kwietniasobota15.00AKN Nowogrodzka 49
Janki 1Bartłomiej Newen-Tarczyk14 kwietniasobota15.00AKN Nowogrodzka 49
Młodzieszyn 1Dorota Kujawa Piątek17 marcasobota13.00British School Sochaczew
Młodzieszyn 2Dorota Kujawa Piątek17 marcasobota15.00British School Sochaczew
Płock 1Marta Hola14 kwietniasobota8.00Come2speak Płock
Płock 2Marta Hola14 kwietniasobota10.00Come2speak Płock
Radom 1Małgorzata Gromek6 kwietniapiątek17.00ZDZ Radom Saska 4/6
Rybno 1Natasza Kobierecka13 kwietniapiątek15.00British School Sochaczew
Sochaczew 117 marcasobota9.00British School Sochaczew
Sochaczew 217 marcasobota11.00British School Sochaczew

Informacja o unieważnieniu postepowania – AKN-ŚwN-322/I/1/18 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych

Informacja o unieważnieniu postepowania nr  AKN-ŚwN-322/I/1/18 w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych do szkół uczestniczących w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

30213100-6 – komputery przenośne,

30232100-5 – drukarki i plotery,

30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,

38652100-1 – projektory,

39162000-5 – pomoce naukowe,

39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,

48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

Do pobrania:

1. Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze oferty – AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/18 – Usługa cateringowa

Informacja o wyborze oferty w sprawie usługi organizacji wyżywienia nauczycieli – uczestników Projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

Osoba do kontaktu w sprawie: Dyrektor Projektu – Przemysław Zając, e-mail: pkzajac@outlook.com

Do pobrania:

1. Informacja o wyborze oferty

Zasada Konkurencyjności – dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych – postepowanie nr AKN/2/RPDS.10.02.01-02-0042/18

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół uczestniczących w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 

 1. 30213100-6 – komputery przenośne,
 2. 30232100-5 – drukarki i plotery,
 3. 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,
 4. 38652100-1 – projektory,
 5. 39162000-5 – pomoce naukowe,
 6. 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,
 7. 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

 

Plik do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty nr AKN/2/RPDS.10.02.01-02-0042/18 wraz z formularzem oferty.

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty – AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/18 – Usługa cateringowa

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie usługi organizacji wyżywienia nauczycieli –  uczestników Projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

 

Osoba do kontaktu w sprawie zaproszenia: Dyrektor Projektu – Przemysław Zając, +48 730-606-111, e-mail pkzajac@outlook.com

Do pobrania:

1. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z formularzem oferty.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/AKN/ 2018 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczące usługi przeprowadzenie zajęć warsztatowych DRUK 3D oraz warsztaty z kompetencji miękkich na potrzeby projektu „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ”

 1. ZAMAWIAJĄCY

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

 1. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa

osoba: Tadeusz Buzarewicz

adres email: tadeusz@akn.pl

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

 

III. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności zgodnie sekcją 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

CEL ZAMÓWIENIA

 

Celem zamówienia jest realizacja:

 • usługi szkoleniowej DRUK 3D DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
 • usługi przeprowadzenia warsztatów z kompetencji miękkich

na potrzeby projektu „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ”.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest:
1)        realizacja zajęć warsztatowych DRUK 3D DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ dla ośmiu 10-osobowych grup  w wymiarze 60 godzin dydaktycznych /grupę (w sumie realizacja 480 godzin kursu). Zajęcia będą realizowane dla każdej z grup 2 x w tygodniu lub w weekendy w wymiarze  2, 4 lub 8  godzin dydaktycznych.

 

 • realizacja zajęć warsztatowych z kompetencji miękkich (tj. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość). Zajęcia będą realizowane w tygodniowym wymiarze lub w weekendy w wymiarze  2, 4 lub 8  godzin dydaktycznych w grupach liczących śr. 10 os. (8 gr. x 20h).

 

Uczestnikami kursów będą uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie. Miejsce realizacji usługi: Warszawa.

 

KOD CPV

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

1).
1. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w tym:

 1. minimum roczne doświadczenie w pracy w programach CAD.
 2. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z programów typu CAD – minimum 240 godzin.
 3. Jest w pełni dyspozycyjny w okresie realizacji usługi w godzinach 8-18.00.

Lub

2)

1.Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w tym:

 1. doświadczenie w prowadzeniu zajęć z kompetencji miękkich (tj. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość).
 2. Jest w pełni dyspozycyjny w okresie realizacji usługi w godzinach 8-18.00.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy – do 30.06.2018 r.

 

VII. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:

Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 –  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:

 

Lp.Opis kryteriów i sposób ocenywaga
1.Cena brutto realizacji zamówienia 50%
Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego opisu:

Oferta z najniższą ceną dostaje 50% punktów.
Pozostałe oferty będą obliczane proporcjonalnie w stosunku do najniższej ceny.

Wykonawca może uzyskać w kryterium 1 maksymalnie 50 punktów.

2.Sposób realizacji usługi/prezentacja podejścia do realizacji zadania:50%
 Możliwość zaprezentowania propozycji podejścia do realizacji zadania
(1) usługi szkoleniowej – druk 3 Dlub/i
(2) zajęć z kompetencji miękkich)

otrzymają wszyscy oferenci, którzy wyrażą taką gotowość w formularzu ofertowym. Prezentacja podejścia dokonana zostanie indywidualnie przed komisją powołaną przez zamawiającego. Ewentualne prezentacje odbędą się w terminie 10-15.01.2018 r. w Warszawie.

O dokładnym czasie i miejscu prezentacji oferenci zostaną poinformowani mailowo w dniu 9.01.2018 r. Planowany czas prezentacji  nie może przekroczyć 30 minut. Oferent na prezentacje może przygotować prezentację multimedialną w formacie PowerPoint na jedną lub obie usługi.

Po odbyciu prezentacji komisja przydzieli oferentom, którzy wzięli udział w prezentacji, punktację stanowiącą średnią arytmetyczną ocen członków komisji przy wykorzystaniu następujących kryteriów szczegółowych:

(a)   Ocena warsztatu trenerskiego oferenta /25 punktów

(b)   Ocena znajomości technologii druku 3 D lub/i prowadzenia zajęć z kompetencji miękkich /25 punktów

Oferenci, którzy nie zadeklarują możliwości/chęci prezentacji podejścia do realizacji zadania lub nie stawią się na prezentacje w wyznaczonym miejscu i terminie uzyskają w tej części oceny 0 punktów.

Wykonawca może uzyskać w kryterium 2 maksymalnie 50 punktów.

 

 

 

W przypadku niemożności dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie i uzyskanie takiej samej liczby punktów  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych uszczegóławiających sposób realizacji zamówienia. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana 1 oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.

Ocena ofert będzie prowadzona przez wszystkich członków Komisji konkursowej. Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

VIII. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI

W sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego należy kontaktować się z Tadeusz Buzarewicz / email: tadeusz@akn.pl

 

 1. ZALECENIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT I TERMINU SKŁADANIA OFERT
 2. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta;
 3. Wraz z ofertą musi być dostarczone oświadczenie stanowiące załącznik nr 2;
 4. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: tadeusz@akn.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczona osobiście na adres: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa; biuro realizacji projektu „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ”.
 5. do dnia 01.2018 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu).
 6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w przypadku:

 1. Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 2. Niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania;
 3. Złożenia oferty niekompletnej, tj. nie zawierającej formularza oferty i załącznika nr 2;
 4. Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych;
 5. Złożenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę tzn. jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

 1. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

XII. FINANSOWANIE

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 – Do pobrania w formacie: DOC | PDF
 2. Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 2 – Do pobrania w formacie: DOC | PDF
 3.  Treść zapytania ofertowego – Do pobrania w formacie: DOC | PDF

Informacja o unieważnieniu postepowania – AKN-ŚwN-322/I/1/17 – Warsztaty dla nauczycieli

Informacja o unieważnieniu postepowania nr  AKN-ŚwN-322/I/1/17 w sprawie przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych realizowanych w latach 2018 – 2019 dla grupy maksymalnie 30 nauczycieli na terenie szkół uczestniczących w projekcie:

 • Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie 144, 55-216 Domaniów,
 • Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno,
 • Szkole Podstawowej Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. 1 Maja 31, 57-120 Wiązów,
 • Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie, Wawrzyszów 37, 57-120 Wiązów,

w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

Osoba do kontaktu w sprawie: Dyrektor Projektu – Przemysław Zając, e-mail: pkzajac@outlook.com

Do pobrania:

 1. Informacja o unieważnieniu postępowania