dziecko na kursie

POMAGASZ ZA SZYBKO? MOŻESZ SZKODZIĆ! ?


W serii badań przeprowadzonych w klasach o profilu matematycznym z gimnazjów i szkół średnich uczniowie, którzy musieli samodzielnie zmagać się ze skomplikowanym zadaniem, zanim otrzymali pomoc od nauczyciela, znacznie przewyższali wynikami rówieśników, którzy otrzymywali pomoc natychmiast.

? Autorzy tych badań podsumowali swoje wnioski prostym i zarazem eleganckim stwierdzeniem: umiejętności rodzą się z wysiłku.

Potwierdzają to również inni badacze, którzy szukali odpowiedzi na pytanie „Dlaczego podczas zajęć edukacyjnych tylko niektóre zdarzenia prowadzą do procesu uczenia się?”.

Znaleźli oni również prostą odpowiedź: ponieważ większość nauczycieli zdecydowanie zbyt wcześnie podpowiada rozwiązania i udziela pomocy.

Inni badacze, przyglądając się rozmaitym uniwersyteckim systemom nauczania fizyki, odkryli że „bez względu na stosowane przez wykładowców metody objaśniania, gdy studenci nie znajdowali się w impasie, proces uczenia się, zachodził rzadko”.

Wszystkie najbardziej efektywne systemy nauczania łączy jedno: opóźniają wsparcie ze strony nauczyciela do chwili, aż uczeń znajdzie się w kropce.

ROZWÓJ ZACZYNA SIĘ W PUNKCIE OPORU, A UMIEJĘTNOŚCI RODZĄ SIĘ Z WYSIŁKU.

Ta sama zasada obowiązuje w sporcie. Czy chodzi o biegacza, który chce szybciej biegać, czy o koszykarza pracującego nad nowym zwodem, czy u surfera próbującego opanować ślizg na bardzo dużej fali. Największe osiągnięcia wynikają często z ogromnego wysiłku i poczucia dyskomfortu.

SZTAMPA I PRZEWIDYWALNOŚĆ ZABIJAJĄ PASJĘ DO NAUKI I NIE ROZWINĄ KLUCZOWYCH CECH SUKCESU.

W szkole najczęściej nauka kojarzy się z wtłaczaniem do głów suchych faktów, aby później sprawdzić ich znajomość w sztywnych standaryzowanych testach. To nie tylko nie zachęca do nauki, ale przede wszystkim, nie rozwija cech, które są kluczowe dla przyszłości młodego człowieka.

Badani w Polsce licealiści, uważają, że szkoła najbardziej rozwija ich pamięć 74,2%.

W innym pytaniu 70% badanych uczniów deklarowała, że inteligencja jest tym kluczowym czynnikiem sukcesu w życiu. Jednak tylko 22,5% licealistów uważa, że jest ona rozwijana w szkole.

Brak ambitnych wyzwań sprawia, że talenty i możliwości dziecka nie tylko nie rozwijają się, ale wręcz zanikają.

Przykładem mogą być badania „Dziecięca matematyka”, przeprowadzone przez profesor Edytę Gruszczyk-Kolczyńską, z których wynika, że więcej niż połowa dzieci przedszkolnych w Polsce charakteryzuje się zadziwiającą łatwością nabywania wiadomości i umiejętności matematycznych oraz matematycznym ukierunkowaniem umysłu.

Niestety, już po ośmiu miesiącach nauki szkolnej dzieci przestają manifestować swoje uzdolnienia.

Dla profesor Gruszczyk – Kolczyńskiej wyniki badań oznaczają, że talenty matematyczne dzieci nie są umiejętnie rozwijane.

Potwierdzają to również Robert i Ellen Kaplanowie, profesorowie matematyku z Harvardu.

Ich badania na temat zdolności matematycznych małych dzieci są jednoznaczne – dzieci mają talent matematyczny i u każdego dziecka można go rozbudzić.

Jednak według tych wybitnych badaczy, dzieci tracą swoje uzdolnienia matematyczne, gdyż są w nieodpowiedni sposób uczone matematyki – szczególnie w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy są uczone przez nauczycieli nauczania początkowego, którzy nie są matematykami i często sami siebie uważają za matematycznie niezdolnych.

AMBITNE WYZWANIA I PRZYJAZNA ATMOSFERA ROZWIJAJĄ MOŻLIWOŚCI MÓZGU DZIECKA.

Uczenie się wymaga otwartego umysłu i nieskrępowanej ciekawości, które pozwalają dzieciom wykraczać poza ich indywidualne ograniczenia.

Aby wyzwolić możliwości dziecka, niezbędne są ambitne wyzwania i przyjazna przestrzeń, w której dziecko może ponosić porażki.

Zasady opisane na początku artykułu stosujemy na naszych kursach rozwojowych dla dzieci.

Nasi Trenerzy stawiają przed małymi naukowcami różne problemy i wyzwania. Na kursach Mistrzowie Matematyki dzieci często rozwiązują skomplikowane problemy matematyczne grupowo.

Trener moderuje proces, zadając dzieciom odpowiednie pytania, np. kto ma pomysł, jak to rozwiązać?; sprawdźmy, czy to rozumowanie jest prawidłowe; kto ma inny pomysł?; czy to jedyny sposób rozumowania?; dlaczego tak uważacie?; itp.

Dzieci, kiedy się „wkręcą” w rozwiązywanie problemów, same proszą trenera, żeby jeszcze im nie podpowiadał, mimo, że czas minął.

W efekcie zaczynają lubić matematykę i „główkowanie”, rozwijają umiejętność myślenia i rozwiązywania problemów, a to jest przecież podstawą dobrego radzenia sobie w szkole i później w życiu.

Nasze metody tym różnią się od szkolnych, że nie dajemy gotowych rozwiązań, tylko stawiamy problemy i zachęcamy do myślenia.

Dzięki temu dzieci uczą się błyskawicznie i z pełnym zaangażowaniem. Przedszkolaki same opracowują metody dodawania i odejmowania ułamków, pierwszoklasiści sami wyprowadzają wzory na pole trójkąta, trapezu czy pięciokąta, a trzecioklasiści sami dochodzą do wzoru Pitagorasa i opracowują zasady rachunku prawdopodobieństwa.

I co najważniejsze, doskonale się przy tym bawią. Do głowy im nie przychodzi myśl, że matematyka może być trudna!

Również na kursach Mały Odkrywca czy Mądre Dziecko, podczas zajęć nauki czytania Metodą Zaangażowania Emocjonalnego, stawiamy przed dziećmi ambitne wyzwania (bo tylko w ten sposób możemy wykształcić ich piękne, myślące, bogate w połączenia neuronowe mózgi).

Trzylatek, który przychodzi do Akademii bada ile tlenu jest w powietrzu i odkrywa, dlaczego samolot lata.

Dzieci na pierwszym etapie edukacji szkolnej, poznają zaawansowane zagadnienia z dziedziny chemii, fizyki czy biologii. Na każdych zajęciach wykonywany jest eksperyment naukowy, który pomaga dzieciom odkryć rozwiązanie stawianych przed nimi problemów.

Nie trzeba chyba dodawać, że jest to bardzo lubiana przez dzieci część zajęć. Dzieci uwielbiają przewidywać wyniki eksperymentów i szukać wyjaśnień, dlaczego coś zadziało się w taki właśnie sposób.

W efekcie same wymyślają i opracowują własne eksperymenty naukowe, szukają wyjaśnień zjawisk w encyklopediach dla dzieci, uczą się czytać z pasją i entuzjazmem, bo na tym właśnie polega Metoda Zaangażowania Emocjonalnego.

Zapoznaj się z treścią naszego biuletynu tutaj.

W dniach 9  oraz 16 września organizujemy DNI OTWARTE Akademii Nauki wraz z bezpłatnymi lekcjami pokazowymi.😊

To jedyny moment w roku, aby przetestować nasze zajęcia!

Zapisy na lekcje pokazowe ▶️ https://www.akn.pl/dni-otwartych-drzwi-2023/

dzień otwarty w akademii nauki w Warszawie

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DNIU OTWARTYM 14 CZERWCA 2019 R.

Rodzice podczas spotkania z metodykiem dowiedzą się w jaki sposób nauczymy czytać  naszych najmłodszych kursantów, jak wzmocnimy ich pamięć i koncentrację. Co zrobimy podczas kursu, aby starsze dzieci znacznie przyspieszyły sprawność i efektywność czytania, rozwinęły wyobraźnię i twórcze myślenie.

Pokażemy, jak fascynującą przygodą może być nauka Matematyki i jak rozbudzamy talenty i intuicję matematyczną u dzieci w wieku szkolnym.

Twoje dziecko i Ty odkryjecie, że nauka może być przyjemna, skuteczna i nie musi zajmować całego wolnego czasu:)))