Język angielski – 1,57 zł za lekcję!

headermazowsze

Projekt „MAK- Mazowiecka Akademia Kompetencji”

Ruszyła rekrutacja na kurs języka angielskiego realizowany w ramach projektu MAZOWIECKA AKADEMIA KOMPETENCJI MAK.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 r.ż., które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji językowych, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ i osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Kurs języka angielskiego obejmuje 120 lekcji (45 minut). Zajęcia rozpoczniemy w sierpniu 2017 a zakończymy w  styczniu 2018. Kurs zakończy się egzaminem TOEIC Bridge.

Poziomy A1 / A2

Koszt – 189 PLN za kurs 120 godzin lekcyjnych
(1,57 PLN za lekcję)

 

Zajęcia będą odbywać się w centrum Warszawy w siedzibie Akademii Nauki przy ul. Nowogrodzkiej 49, w następujących godzinach:

Pn – śr  07.00 – 09.15

Pn – śr 16.00 – 18.15

Pn – śr 18.30 – 20.45

Wt – czw 07.00 – 09.15

Wt – czw 16.00 – 18.15

Wt – czw 18.30 – 20.45

Weekend 08.00 – 11.00

Weekend 11.30 – 14.30

 


W szczególności zapraszamy do wzięcia udziału w kursie osoby powyżej 50 roku życia.

Pobierz dokumenty:
1. Formularz rekrutacyjny

2. Oświadczenie dane osobowe

3. Regulamin uczestnika

Zgłoszenia prosimy kierować do
Arlety Lewandowskiej na adres:

Mak@armsa.pl

Tel. 22 566 47 87

Dokumenty zgłoszeniowe oraz test językowy można także wypełnić w siedzibie Akademii Nauki przy  ul. Nowogrodzkiej  49 w Warszawie

Tel: 22 522-84-32, 22 522-84-33

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2017/IAJ dla projektu nr RPMA.01.02.00-14-6178/16
„Opracowanie interaktywnej aplikacji językowej (IAJ) w kontekście zminimalizowania stresu występującego w procesie nauczania u osób słabiej przyswajających wiedzę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw,

Typ projektów: Bon na innowacje

Pobierz dokument

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2017/eP dla projektu nr RPMA.01.02.00-14-6178/16 „e-Polihistor: Identyfikacja potencjału intelektualnego firmy – informacja cyfrowa nowym sposobem zarządzania firmą”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje

Pobierz plik z informacją

mazowsze akn

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/eP dotyczace wyboru wykonawcy w projekcie: „e-Polihistor: Identyfikacja potencjału intelektualnego firmy – informacja cyfrowa nowym sposobem zarzadzania firma”

headermazowsze

SPROSTOWANIE:

W związku z informacją telefoniczną dotyczącą formularza ofertowego uprzejmie informujemy, iż na formularzu ofertowym pomyłkowo podano niewłaściwą nazwę projektu. W załączeniu publikujemy sprostowanie oraz poprawiony formularz ofertowy. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa pomyłka w żaden sposób nie wpływa na zawartość merytoryczną przedmiotu zamówienia termin składania ofert nie ulega zmianie. Nadto informujemy, że wszystkie oferty, złożone na formularzu ofertowym opublikowanym w dniu 14.06.2017 r. zostaną uwzględnione, a nieprawidłowa nazwa projektu nie będzie brana pod uwagę.

W załączeniu:
1) Sprostowanie
2) Poprawiona treść oferty

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039428

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/eP

dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „e-Polihistor: Identyfikacja potencjału intelektualnego firmy – informacja cyfrowa nowym sposobem zarządzania firma” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o zespole badawczym

Zgoda na weryfikację zdolności

Oświadczenie o wymogach formalnych

Oświadczenie o zasobach

Oświadczenie o braku wykluczenia

mazowsze akn

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/IAJ dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „Opracowanie interaktywnej aplikacji językowej (IAJ) w kontekście zminimalizowania stresu występującego w procesie nauczania u osób słabiej przyswajających wiedzę”

headermazowsze

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/IAJ

dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „Opracowanie interaktywnej aplikacji językowej (IAJ) w kontekście zminimalizowania stresu występującego w procesie nauczania u osób słabiej przyswajających wiedzę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje.

Pliki do pobrania

Zayptanie ofertowe IAJ

Formularz ofertowy

Oświadczenie o zespole badawczym

Zgoda na weryfikację zdolności

Oświadczenie o wymogach formalnych

Oświadczenie o zasobach

Oświadczenie o braku wykluczenia