ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/eP dotyczace wyboru wykonawcy w projekcie: „e-Polihistor: Identyfikacja potencjału intelektualnego firmy – informacja cyfrowa nowym sposobem zarzadzania firma”

headermazowsze

SPROSTOWANIE:

W związku z informacją telefoniczną dotyczącą formularza ofertowego uprzejmie informujemy, iż na formularzu ofertowym pomyłkowo podano niewłaściwą nazwę projektu. W załączeniu publikujemy sprostowanie oraz poprawiony formularz ofertowy. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa pomyłka w żaden sposób nie wpływa na zawartość merytoryczną przedmiotu zamówienia termin składania ofert nie ulega zmianie. Nadto informujemy, że wszystkie oferty, złożone na formularzu ofertowym opublikowanym w dniu 14.06.2017 r. zostaną uwzględnione, a nieprawidłowa nazwa projektu nie będzie brana pod uwagę.

W załączeniu:
1) Sprostowanie
2) Poprawiona treść oferty

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039428

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/eP

dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „e-Polihistor: Identyfikacja potencjału intelektualnego firmy – informacja cyfrowa nowym sposobem zarządzania firma” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o zespole badawczym

Zgoda na weryfikację zdolności

Oświadczenie o wymogach formalnych

Oświadczenie o zasobach

Oświadczenie o braku wykluczenia