Druk 3D – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/3D.
dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3
Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Zapraszamy do złożenia oferty na stworzenie kompletnego środowiska pracy z drukiem 3D w Technikum Samochodowym. Wszelkie informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert: 01.09.2017
Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Formularz ofertowy PDF DOC

Ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie Baza Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/105 1955