dzieci zmiana rozwój

Dzieci, które wierzą, że mogą się zmienić, lepiej się uczą!

Wspomniana już wyżej Carol Dweck odkryła coś przedziwnego – uczniowie, którzy wierzą w możliwość rozwoju własnej inteligencji, uczą się lepiej!

Dweck dzieli ludzi na dwa typy: tych, którzy są przekonani, że inteligencja oraz inne cechy to rzeczy wrodzone i nie można ich zmienić (stałościowcy), oraz tych, którzy są nastawieni na rozwój i wierzą, że poziom inteligencji można podnieść (zmiennościowcy).

Czym się różnią te postawy?

Wyznawcy teorii stałości inteligencji przypisują porażki intelektualne brakowi zdolności. „Taki już jestem” w związku z tym na własne niepowodzenia reagują bezradnością i wycofaniem. Natomiast osoby przekonane o zmienności atrybutów intelektualnych są nastawione na rozwój, dlatego też w przypadku porażki zmieniają strategię działania i zachowują poczucie własnej wartości.

Wyniki przeprowadzonych badań

Dweck w swoich badaniach udowodniła, że zmiennościowcy są w stanie poprawiać swoje oceny i osiągnięcia. Co więcej, okazało się, że dzieci mogą „przełączyć się” z poglądów stałych – nieprzystosowawczych na zmienne – adaptujące i w efekcie poprawić swoje stopnie. Badając niezamożnych siódmoklasistów z Teksasu, Dweck podzieliła ich na dwie grupy. Jedna grupa pracowała przez rok z opiekunem, który co jakiś czas komunikował podopiecznym, że „inteligencja nie jest cechą daną raz na zawsze, tylko zdolnością, która rozwija się dzięki pracy umysłowej”. Uczniowie z grupy kontrolnej otrzymywali bardziej standardowe komunikaty, np. o tym, że „używki utrudniają naukę”. Po roku czasu okazało się, że uczniowie, których przekonywano o możliwości rozwijania inteligencji, otrzymali znacznie wyższe oceny niż ci z grupy kontrolnej.

Zapoznaj się z treścią naszego biuletynu tutaj.

W dniach 9  oraz 16 września organizujemy DNI OTWARTE Akademii Nauki wraz z bezpłatnymi lekcjami pokazowymi.😊

To jedyny moment w roku, aby przetestować nasze zajęcia!

Zapisy na lekcje pokazowe ▶️ https://www.akn.pl/dni-otwartych-drzwi-2023/

pochwały dla dziecka w nauce

Pochwały, które wzamacnają poczucie własnej wartości dziecka

wzmacnajace-pochwaly

Zmieniając sposób chwalenia, możemy wzmocnić poczucie własnej wartości i budować zdrową wiarę w siebie u swoich dzieci.

Profesor Dweck, badając dzieci w różnym wieku (zarówno przedszkolaki, jak i dzieci chodzące już do szkoły), dawała im zadania odrobinę za trudne na ich wiek. Zaobserwowała ona, że dzieci reagowały na to na dwa sposoby. Jedne szybko zniechęcały się, marudziły a nawet złościły. Były jednak i takie, którym próby rozwiązania za trudnych zadań sprawiały frajdę, zadania wydawały się ciekawe a samo rozwiązywanie ich było źródłem satysfakcji. Co sprawiło, że dzieci tak różnie reagowały na te same zadania? Dzieci te miały różne nastawienie do wyzwań i porażek, a kluczowym czynnikiem w kształtowaniu tego nastawienia okazał się …sposób chwalenia.

Jeżeli dziecko przynosi piątkę ze sprawdzianu i słyszy >Jesteś taki inteligentny<, oznacza to, że wiąże swój sukces z trwałymi wrodzonymi cechami intelektu. Tego typu chwalenie może prowadzić do tzw. nastawienia statycznego, dlatego też nazywamy je chwaleniem statycznym. Dzieci o tym nastawieniu > jestem inteligentna/y< zazwyczaj wybierają łatwiejsze zadania, które można rozwiązywać szybko i bezbłędnie, pokazując tym samym swoją domniemaną wrodzoną inteligencję. Dla osób chwalonych za talenty porażka staje się bolesnym doświadczeniem. Gdyż  „świadczy”  o ty,  że … utraciły swój talent.

Psychologowie zalecają chwalenie w duchu nastawienia rozwojowego, czyli docenianie włożonego w pracę wysiłku i zaangażowania, np.: > Widzę, że się napracowałeś<.  Badania Carol Dweck pokazują, że 90% dzieci chwalonych za wysiłek wybiera potem trudniejsze testy, przy których wiedzą, że mogą się dużo nauczyć i przy kolejnych próbach poprawiają swoje wyniki. Dzieci z nastawieniem rozwojowym są bardziej zmotywowane, bo podkreślamy wartość tego co mogą kontrolować -> Zawsze przecież mogę się bardziej postarać , zaangażować<. Dzieci regularnie chwalone za wysiłek, w testach rozwiązują o 30-40 % więcej łamigłówek matematycznych niż dzieci chwalone za inteligencję.

Przykłady pochwał rozwojowych

Widzę, że się napracowałeś/mocno starałeś; podziwiam Twój zapał/zaangażowanie, wytrwałość; cieszę się, że sprawia Ci to tyle radości; widzę postępy/coraz lepiej Ci to wychodzi; mnie się podoba; cieszę się, że potrafisz się zaangażować / że masz tyle pasji/energii; cieszę się z Twoich postępów; porażka nie istnieje, jest nauka itp.

Zapoznaj się z treścią naszego biuletynu tutaj.

W dniach 9  oraz 16 września organizujemy DNI OTWARTE Akademii Nauki wraz z bezpłatnymi lekcjami pokazowymi.😊

To jedyny moment w roku, aby przetestować nasze zajęcia!

Zapisy na lekcje pokazowe ▶️ https://www.akn.pl/dni-otwartych-drzwi-2023/

Druk 3d – informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy wyboru wykonawcy w projekcie: „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” (Zapytanie ofertowe nr 1/2017/3D), który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 18.09.2017 dokonano wyboru Wykonawcy na „Stworzenie kompletnego środowiska pracy z drukiem 3D w Technikum Samochodowym.”

Protokół do pobrania tutaj 

Wybrano firmę:

WOLF PROJECT STUDIO Krzysztof Król

Gąsawy Plebańskie 14, 26-502 Jastrząb

Informacja o wyborze Wykonawcy dnia 18.09.2017 r. została zamieszczona na stronie Baza Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051955

film dni otwarte w akademii nauki

Było nam bardzo miło gościć Was w Akademii podczas Dni Otwartych!

Szanowne Dzieci i Drodzy Rodzice!
Było nam bardzo miło gościć Was w Akademii podczas Dni Otwartych!
Cieszymy się, że tak Wam się podobało i dziękujemy za wiele miłych słów:)
Tych, którzy jeszcze nie dotarli na lekcje próbne zapraszamy w najbliższy weekend.