Wewnętrzny obraz siebie

Co zrobić, żeby dziecko lepiej myślało o sobie?

WEWNĘTRZNY OBRAZ SIEBIE

Obraz własnego „ja” dziecka stanowi zbiór jego myśli: o sobie, o roli w klasie, cechach osobowości, możliwościach intelektualnych i wyglądzie. Jest to wymiar samooceny, który określa, w jakim stopniu dziecko myśli dobrze bądź źle o sobie.

Im bardziej dziecko jest świadome swoich własnych możliwości, dobrych cech, tym lepszy obraz siebie.

Tworzy to pozytywne sprzężenie zwrotne – dobry obraz siebie pozwala osiągać większe sukcesy a wnioski z każdego doświadczenia zakończonego pozytywnym wynikiem przyczyniają się do lepszego uświadomienia własnego potencjału.

Działa to niestety również w druga stronę. W środowisku, w którym dziecko ponosi porażki, czuje się głupsze i gorsze od innych, kształtuje negatywny obraz siebie. Tworzy to negatywne sprzężenie zwrotne – porażka rodzi stres, a zakończone negatywnym wynikiem doświadczenie, przyczynia się do obniżenia poczucia własnej wartości dziecka.

Co możesz z tym zrobić? Mamy dla Ciebie i Twojego dziecka kilka rozwiązań!

 

ZNAJDŹ ŚRODOWISKO, W KTÓRYM TWOJE DZIECKO MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ

Środowisko, w którym dziecko może odkrywać i rozwijać swoje możliwości intelektualne wzmacnia pozytywny obraz siebie!

Kiedy dziecko zaczyna rozwijać nowe umiejętności, zazwyczaj korzystnie wpływa to na jego myślenie o sobie.

Umiejętności w sferze intelektualnej, które warto rozwijać u dziecka, które chodzi do szkoły i wiele godzin spędza na uczeniu się, powinny obejmować na przykład szybkie czytanie, znajomość technik pamięciowych, nielinearne notowanie czy dobrze rozwiniętą umiejętność myślenia matematycznego. Każda z tych umiejętności, kiedy jest dobrze wytrenowana sprawia, że dziecko staje się bardziej świadome swego ogromnego potencjału intelektualnego, co przekłada się na możliwość osiągania sukcesów w szkole i większe poczucie szczęścia.

 

KSZTAŁTUJ ZDOLNOŚCI INTERPERSONALNE SWOJEGO DZIECKA.

Obszar interpersonalny, obejmuje umiejętność zaprzyjaźniania się, wyrażania swoich myśli, emocji i uczuć w relacjach z innymi ludźmi. To również bardzo ważna sfera życia dziecka, w której może się ono kształcić, rozwijać i doskonalić.

Zazwyczaj poszerzenie umiejętności interpersonalnych pozytywnie wpływa również na zwiększenie się możliwości intelektualnych dziecka.

 

ROZWIJAJ MYŚLENIE… ROZWOJOWE

Dlaczego warto stworzyć dziecku środowisko, w którym może ono rozwijać swoje talenty i umiejętności? Bo sposób myślenia o możliwości doskonalenia siebie, również ma olbrzymi wpływ na własny obraz.

Kiedy dzieci poznają i rozwijają swoje możliwości, zaczynają myśleć o sobie w sposób „rozwojowy”. Myślenie „rozwojowe” jest to przekonanie, że można się zmienić i doskonalić siebie.

Najczęściej prowadzi to do korzystniejszego myślenia o sobie, a co za tym idzie, daje możliwość osiągania lepszych rezultatów w szkole.

„Rozwojowość” jest jedną z 9 Diamentowych Cech Sukcesu, do których należą poza tym: poczucie własnej wartości, optymizm, sumienność, silna wola, cierpliwość, ciekawość, entuzjazm, wdzięczność

Wszystkie cechy i wyżej wymienione umiejętności, dzieci rozwijają na kursach w Akademii Nauki.


Zapoznaj się z treścią naszego biuletynu tutaj.

W dniach 9  oraz 16 września organizujemy DNI OTWARTE Akademii Nauki wraz z bezpłatnymi lekcjami pokazowymi.😊

To jedyny moment w roku, aby przetestować nasze zajęcia!

Zapisy na lekcje pokazowe ▶️ https://www.akn.pl/dni-otwartych-drzwi-2023/