Masz wrażenie, że Twoje dziecko nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału?

Masz wrażenie, że Twoje dziecko nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału? ?
▪️ Ma problemy z koncentracją i spędza zbyt dużo czasu przed tabletem czy telefonem?
▪️ Długo odrabia lekcje?
▪️ Nie lubi czytać?
My uważamy, że wszystkie dzieci mogą świetnie radzić sobie w szkole i rozwijać swoje zdolności. A to wszystko bez stresu i niepotrzebnych przeszkód. Jednak żeby tak było, Twoja pociecha musi mieć rozwinięte pewne kompetencje.
W Akademii Nauki nazywamy je ? Kompetencjami Kluczowymi Ucznia:
➡ Sprawne, biegłe czytanie: większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu,
➡ Umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne,
➡ Myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów i biegłość w liczeniu,
➡ Koncentracja,
➡ Umiejętność radzenia sobie ze stresem i wiara we własne możliwości (samoregulacja i rezyliencja).
Przez ponad 2️⃣0️⃣ lat pracy z dziećmi i młodzieżą zauważyliśmy, że jeśli odpowiednio wcześnie zapewnimy wsparcie naszym uczniom – mogą rozwinąć wszystkie wymienione wyżej kompetencje i w konsekwencji…
… uczyć się w atmosferze odprężenia i radości ?
A to coś, do czego dążymy!
Bo czym byłaby nauka bez zabawy, radości i uśmiechów na buziach? ?
W ? Akademii Nauki traktujemy uczenie się całościowo. Oprócz umiejętności wymienionych wyżej, dzieci, żeby osiągać w życiu to, co jest dla nich ważne i wartościowe, potrzebują pewnej postawy. Nazywamy ją Naturalną Postawą do Uczenia się.
Opiera się ona na cechach, które także rozwijamy w Akademii Nauki.
Należą do nich m.in.:
? Rozwojowość – przekonanie, że mogę kształtować i rozwijać siebie, zarówno swoje cechy jak i inteligencję,
? Poczucie własnej wartości – przekonanie, że jestem wartościowym człowiekiem,
? Pozytywne i optymistyczne nastawienie do siebie i swoich możliwości.
Dziecko, u którego rozwinięte są te cechy, może w większym stopniu doświadczać swojej sprawczości w szkole, jest bardziej skłonne do podejmowania wyzwań i wierzy w znaczenie wysiłku.

W dniach 9  oraz 16 września organizujemy DNI OTWARTE Akademii Nauki wraz z bezpłatnymi lekcjami pokazowymi.😊

To jedyny moment w roku, aby przetestować nasze zajęcia!

Zapisy na lekcje pokazowe ▶️ https://www.akn.pl/dni-otwartych-drzwi-2023/