Co sprawia, że dzieci przestają lubić matematykę? Brak talentu czy złe metody nauczania w szkole podstawowej? Niestety wiele badań wskazuje na to drugie.

Jeżeli twoje dziecko nie lubi matematyki, nie rozumie zadań i ma problemy z liczeniem to wcale nie musi oznaczać, że nie ma matematycznego talentu. Badania dowodzą, że pewne zdolności do rozumienia matematyki, a nawet fizyki, są wrodzone i wykazują się nimi już kilkumiesięczne niemowlęta.

Dalszy rozwój tych zdolności następuje wraz z rozwojem umiejętności językowych. Jeżeli dziecko posługuje się pojęciami góra, dół, prawo, lewo, przeszłość, przyszłość, to również świadczy to o zdolnościach matematycznych, gdyż te bazują na tych samych strukturach jego mózgu.

Badania Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej wykazały, że więcej niż połowa polskich dzieci przed rozpoczęciem szkolnej edukacji wykazuje się uzdolnieniami do nauki matematyki, a co czwarte wysokim stopniem zadatków takich uzdolnień. Jednak już po ośmiu miesiącach nauki w szkole większość tych dzieci przestaje manifestować swoje znakomite możliwości umysłowe, a w 4 klasie wykazują się nimi już tylko pojedynczy uczniowie. Talenty matematyczne dzieci są marnowane, gdyż są nieumiejętnie rozwijane. Szczególnie podczas nauczania matematyki w klasach 1-3.

NASZ ABSOLWENT

Kacper przyszedł do Akademii Nauki, gdy był uczniem drugiej klasy. Miał olbrzymie problemy z matematyką. Ponosił wiele porażek i na każdej lekcji coraz bardziej się stresował. Spadało też jego poczucie własnej wartości. Kacper coraz mniej wierzył w siebie i bardzo to przeżywał.

Rodzice zapisując Kacpra na kurs Mistrzowie Matematyki już na wstępie powiedzieli trenerce: „Pani Agnieszko, spróbujmy. Jeżeli nie będzie mu szło, zrezygnujemy. Pani psycholog w poradni uważa, że jego problemy mają podłoże neurologiczne, ale zależy nam, żeby Kacper spróbował nauki matematyki innymi sposobami niż w szkole. Może to zadziała?”

Zadziałało. Kacper bardzo szybko „wkręcił” się w świat matematyki. Możliwość multisensorycznego (wieloma zmysłami) doświadczania matematyki, bardzo skuteczne metody Math Circle, Roberta i Ellen Kaplanów, zabawy matematyczne Marii Montessori oraz niekonwencjonalne sposoby na dokonywanie szybkich obliczeń wywodzące się z matematyki wedyjskiej – wszystko to dało świetne rezultaty.

Kacper już w drugiej klasie mnożył, rachował ułamki, liczył ciągi Gaussa i rachunek prawdopodobieństwa. W trzeciej klasie rozwiązywał układy równań z dwoma niewiadomymi, w czwartej macierze, w piątej sprawnie posługiwał się wzorami skróconego mnożenia oraz liczył zadania wykorzystując twierdzenia Pitagorasa i Talesa.

Kiedy Kacper miał 12 lat, ponownie trafił na badania w poradni. Okazało się że jego zdolności matematyczne są rozwinięte na poziomie osiemnastolatka. Nie trzeba dodawać, że matematyka stała się łatwa i była jego ulubionym przedmiotem w szkole.

Kacper, mimo początkowych problemów z matematyką w szkole, rozwinął swój matematyczny talent. Każde dziecko może osiągnąć to samo.

DLACZEGO WARTO ROZWIJAĆ TALENT MATEMATYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY?

Dzieci rozumiejące matematykę lepiej radzą sobie w szkole i przeżywają mniejszy stres.

Matematyka to umiejętność rozwiązywania problemów. Nie przez przypadek też nazywa się matematykę „Królową Nauk”. Tak jak dzieci, które potrafią jeździć na łyżwach, szybciej nauczą się jeździć na nartach, gdyż następuje tzw. transfer umiejętności, tak też dzieci, które rozumieją matematykę, lepiej radzą sobie z nauką innych przedmiotów ścisłych.

Mózgi dzieci regularnie rozwiązujących matematyczne zadania i problemy logiczne są bardziej funkcjonalne i lepiej rozwinięte.

Kiedy dziecko „główkuje”, w jego mózgu następują realne i konkretne zmiany. Badania wykazały, że rozwiązywanie zadań sprawia, że w obszarze kory przedczołowej rozwija się gęstsza sieć naczyń włosowatych, dzięki czemu mózg jest lepiej ukrwiony, a tym samym lepiej dotleniony i odżywiony, co wpływa na lepszą kondycję jego działania.

Trening umysłowy i życie we wzbogaconym środowisku zwiększa również wagę mózgu. Trenowane lub stymulowane neurony zwiększają swój rozmiar, mają o 25% więcej rozgałęzień oraz większą liczbę połączeń.


Zapoznaj się z pełną treścią naszego biuletynu tutaj.

W dniach 9  oraz 16 września organizujemy DNI OTWARTE Akademii Nauki wraz z bezpłatnymi lekcjami pokazowymi.😊

To jedyny moment w roku, aby przetestować nasze zajęcia!

Zapisy na lekcje pokazowe ▶️ https://www.akn.pl/dni-otwartych-drzwi-2023/