Problem z czytaniem ze zrozumieniem dotyka wielu uczniów, nawet tych bardzo inteligentnych. Dziecko, które niewiele rozumie z tego co czyta, przeżywa stres nie tylko na lekcjach języka polskiego. Nie może rozwinąć skrzydeł np. na lekcjach matematyki, gdyż nie rozumie czytanych zadań z treścią. Trudne staje się samodzielne odrabianie zadań domowych, kiedy rozumienie poleceń stanowi problem, a także przygotowywanie się do sprawdzianów, bo nauka w domu polega najczęściej na… czytaniu treści z podręcznika. Dlaczego tak się dzieje?

 WOLNIEJ = ROZKOJARZONY MÓZG

Zazwyczaj dzieci, które mają problem z rozumieniem czytanych treści, czytają WOLNIEJ od rówieśników, którzy dobrze rozumieją to, co czytają, co siłą rzeczy sprawia, że dopływ informacji do mózgu jest również spowolniony. Znudzony mózg, pracując poniżej swoich naturalnych możliwości i zdolności do przetwarzania informacji szuka więc dodatkowych bodźców. Stąd też pojawia się rozkojarzenie, mimowolne myśli, dziecko ma problemy z koncentracją i w efekcie mało rozumie z tego co czyta.

DLACZEGO WARTO UCZYĆ DZIECI CZYTAĆ SPRAWNIE I SZYBKO?

Bo to właśnie umiejętność sprawnego czytania:

  • przyczynia się do rozwoju możliwości poznawczych dziecka – najczęściej uczniowie, którzy osiągają największe sukcesy w szkole związane z nauką, najlepiej czytają.
  • przyczynia się do zwiększenia szybkości i jakości myślenia – czytanie z definicji jest to proces myślowy. Szybsze czytanie wymusza szybsze myślenie. Jeżeli dziecko czyta biegle, jest to oznaka jakości i szybkości procesów myślowych, które zachodzą w jego umyśle.
  • przyczynia się do zwiększenia liczby przeczytanych książek – Zazwyczaj osoby, które sprawnie czytają, czytają dużo, a to wpływa na rozwój aparatu pojęciowego. Badania dowodzą, że czytanie książek wpływa również na kształtowanie się charakteru oraz na rozwój umiejętności miękkich, gdyż znacząco rozwija wyobraźnię i zdolność do empatii.

NAJBARDZIEJ UTALENTOWANI CZYTELNICY NIE UCZYLI SIĘ CZYTANIA W SZKOLE

To sugeruje, że istnieją inne metody nauki czytania, które prowadzą do zadziwiających rezultatów rozwoju tej umiejętności. Ponad to, wydaje się, że są one naturalne dla mózgu, więc ich stosowanie sprawia, że dzieci uczą się czytać w krótszym czasie, szybko osiągają sukcesy, dzięki czemu czerpią więcej przyjemności i w efekcie sprawność ich czytania jest na bardzo wysokim poziomie.

Badając sprawność czytania wśród młodzieży, studentów oraz dorosłych stwierdzono, że tę umiejętność najlepiej rozwinęły osoby, które NIE NAUCZYŁY SIĘ CZYTAĆ W SZKOLE. Wiele z nich deklaruje, że nauczyły się czytać już w wieku 3-4 lat. Ich sprawność czytania (szybkość i zrozumienie) nie rzadko jest nawet dwu/trzykrotnie wyższa niż u tych, którzy uczyli się czytać w szkole, a samo czytanie sprawia im niewątpliwie dużo przyjemności.


Zapoznaj się z treścią naszego biuletynu tutaj.

W dniach 9  oraz 16 września organizujemy DNI OTWARTE Akademii Nauki wraz z bezpłatnymi lekcjami pokazowymi.😊

To jedyny moment w roku, aby przetestować nasze zajęcia!

Zapisy na lekcje pokazowe ▶️ https://www.akn.pl/dni-otwartych-drzwi-2023/