Zasada Konkurencyjności – dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych – postepowanie nr AKN/2/RPDS.10.02.01-02-0042/18

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół uczestniczących w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 

  1. 30213100-6 – komputery przenośne,
  2. 30232100-5 – drukarki i plotery,
  3. 30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,
  4. 38652100-1 – projektory,
  5. 39162000-5 – pomoce naukowe,
  6. 39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,
  7. 48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

 

Plik do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty nr AKN/2/RPDS.10.02.01-02-0042/18 wraz z formularzem oferty.