Zaproszenie do składania oferty – AKN-ŚwN-322/I/1/17 – Warsztaty dla nauczycieli

Informacja o unieważnieniu postepowania nr  AKN-ŚwN-322/I/1/17 w sprawie przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych realizowanych w latach 2018 – 2019 dla grupy maksymalnie 30 nauczycieli na terenie szkół uczestniczących w projekcie: Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie 144, 55-216 Domaniów, Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno, Szkole Podstawowej Piastów Śląskich w Wiązowie, ul. […]

Druk 3d – informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy wyboru wykonawcy w projekcie: „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” (Zapytanie ofertowe nr 1/2017/3D), który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.  Uprzejmie informujemy, iż dnia 18.09.2017 dokonano wyboru Wykonawcy na „Stworzenie kompletnego środowiska pracy z drukiem 3D […]

Język angielski – dofinansowany

Projekt „MAK- Mazowiecka Akademia Kompetencji” Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 r.ż., które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji językowych, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ i osób zamieszkujących tereny wiejskie. Kurs języka angielskiego obejmuje 120 lekcji (45 minut). Zajęcia rozpoczniemy w […]

Szkolenia PRINCE2® dofinansowane

PRINCE2® Foundation jest to 3-dniowe szkolenie realizowane na akredytowanych materiałach opartych ściśle o założenia metodyki. Przekazuje najlepsze praktyki zarządzania projektami oraz stanowi przygotowanie do egzaminu PRINCE2® Foundation. Szkolenie zawsze jest prowadzone przez trenerów akredytowanych przy APM Group Ltd.Realizowany materiał jest oparty o podręcznik „Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2®” z wykorzystaniem oficjalnej terminologii przyjętej w Polsce.Na życzenie […]

Druk 3D – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/3D. dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Zapraszamy do złożenia oferty na stworzenie kompletnego środowiska pracy z drukiem 3D w Technikum Samochodowym. Wszelkie informacje znajdują […]

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2017/IAJ dla projektu nr RPMA.01.02.00-14-6178/16 „Opracowanie interaktywnej aplikacji językowej (IAJ) w kontekście zminimalizowania stresu występującego w procesie nauczania u osób słabiej przyswajających wiedzę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje Pobierz dokument

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/2017/eP dla projektu nr RPMA.01.02.00-14-6178/16 „e-Polihistor: Identyfikacja potencjału intelektualnego firmy – informacja cyfrowa nowym sposobem zarządzania firmą” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje Pobierz plik z informacją

mazowsze akn

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/eP dotyczace wyboru wykonawcy w projekcie: „e-Polihistor: Identyfikacja potencjału intelektualnego firmy – informacja cyfrowa nowym sposobem zarzadzania firma”

SPROSTOWANIE: W związku z informacją telefoniczną dotyczącą formularza ofertowego uprzejmie informujemy, iż na formularzu ofertowym pomyłkowo podano niewłaściwą nazwę projektu. W załączeniu publikujemy sprostowanie oraz poprawiony formularz ofertowy. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa pomyłka w żaden sposób nie wpływa na zawartość merytoryczną przedmiotu zamówienia termin składania ofert nie ulega zmianie. Nadto informujemy, że wszystkie […]

mazowsze akn

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/IAJ dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „Opracowanie interaktywnej aplikacji językowej (IAJ) w kontekście zminimalizowania stresu występującego w procesie nauczania u osób słabiej przyswajających wiedzę”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/IAJ dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „Opracowanie interaktywnej aplikacji językowej (IAJ) w kontekście zminimalizowania stresu występującego w procesie nauczania u osób słabiej przyswajających wiedzę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje. Pliki do pobrania Zayptanie ofertowe […]