Szanowni Państwo, 
abyśmy mogli  Państwa poinformować  o aktualnej ofercie Półkolonii 2019 w  Akademii prosimy o pozostawienie danych kontaktowych oraz wyrażenie zgody na przesłanie informacji drogą elektroniczną i/lub przekazanie informacji drogą telefoniczną. Zgoda może zostać przez Państwa w każdym momencie wycofana.

 

Klauzula Zgody

  Pola oznaczone * są obowiązkowe.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
  na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, Radzieje 11-600, ul. Kormoranów 10, 11-600, tel. 22 522 84 32/33, nowogrodzka@akn.pl;
  2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe podopiecznego będą zbierane i przetwarzane przez Akademię Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz w celu realizacji imprezy szkoleniowo-edukacyjnej zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a w przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane podopiecznego będą przetwarzane przez okres udziału i obsługi administracyjnej udziału podopiecznego w imprezie szkoleniowo-edukacyjnej, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej Pani/Pana dane osobowe oraz dane podopiecznego przetwarzane będą do momentu odwołania zgody.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych podopiecznego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami imprezy szkoleniowo-edukacyjnej.
  5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych także do przenoszenia danych;
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.