Szkolenie Zarządzanie wiedzą w firmie MŚP

Szkolenie z wykorzystaniem aplikacji e-polihistor umożliwia przekazanie wiedzy nt. nowoczesnego zarządzania firmą oraz wiedzą i umiejętnościami będącymi jej zasobem. Umożliwi ono podjęcie właściwych decyzji w obszarze zarządzania wiedzą, odpowiedniego rozwoju  podejścia do tego zagadnienia oraz wyeliminuje nieskuteczne praktyki spowalniające rozwój przedsiębiorstwa.

Program:

 1. Wprowadzenie:
 • rola wiedzy w organizacji,
 • rodzaje wiedzy,
 • zarządzanie wiedzą w organizacji,
 • myślenie systemowe i procesowe,
 • formy i kanały transferu wiedzy.
 1. Strategie budowania pamięci organizacyjnej.
 2. Kierunki rozwoju zarządzania wiedzą:
 • model japoński dzielenia się wiedzą,
 • podejście procesowe i zasobowe systemu,
 • rola kadry menedżerskiej w zarządzaniu wiedzą w organizacji,
 • bariery organizacyjne w zarządzaniu wiedzą.
 1. Transfer wiedzy:
 • formy i kanały transferu wiedzy,
 • strategia personalizacji wiedzy,
 • obszary funkcjonowania „społeczności praktyków” (konflikty, problemy, rozwiązania, innowacyjność),
 • tworzenie i wykorzystanie map topografii wiedzy w organizacji i socjogramów.
 1. Pozyskiwanie wiedzy:
 • kreowanie wiedzy i rozwiązań problemów,
 • indywidualne dzielenie się wiedzą,
 • współpraca, jako sposób dzielenia się wiedzą,
 • dzielenie się wiedzą – zespołowo,
 • coachingowy styl zarządzania wiedzą,
 • dzielenie się wiedzą na zebraniach,
 • pisemne formy dzielenia się wiedzą,
 • sketchnoting- graficzna forma dzielenia się wiedzą.