prince2-logo-medium
Co to jest PRINCE2®?

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) jest metodyka zarządzania projektami, która pokazuje menadżerom projektów oraz organizacjom podstawowe zasady prowadzenia projektów. Pozwala w zorganizowany sposób zaplanować projekt, zrealizować wszelkie zadania, zakończyć przedsięwzięcie
i ocenić jego efektywność.

PRINCE2® jest łatwą i elastyczną metodyką, która może zostać zaadaptowana do każdego typu projektu. Jest to możliwe dzięki temu, że PRINCE2® rozdziela aspekty zarządzania projektem od aspektów specjalistycznych związanych z branżą w jakiej realizowany jest projekt.

Historia PRINCE2®

PRINCE2® jest standardem zarządzania projektami, który został opublikowany w 1989 roku przez brytyjska agencję rządową jako zbiór najlepszych praktyk zarządzania projektami. Początkowo stosowany był jedynie do projektów informatycznych, z czasem zyskał tak dużą popularność i powszechne uznanie, że zaczął być stosowany w innego typu projektach.

Obecnie PRINCE2® jest uważany za najbardziej uniwersalny na świecie klucz do sukcesu w realizacji projektów. Jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach Unii Europejskiej.

Od 2013 roku właścicielem metodyki jest AXELOS Limited, spółka utworzona pomiędzy Kancelarią Premiera Wielkiej Brytanii (UK Cabinet Office) oraz Capita Plc. AXELOS Limited przejął od APMG International obowiązki rozwijania oraz promocji najlepszych praktyk zarządzania (Best Management Practice).

Korzyści stosowania PRINCE2®

– Planowane rozpoczęcie, przebieg i zakończenie projektu w sposób kontrolowany i zorganizowany.
– Jasny podział ról, obowiązków i odpowiedzialności.
– Przebieg projektu jest sterowany stałym odwoływaniem się do nadrzędnego celu projektu nazywanym w metodyce „uzasadnieniem biznesowym”
– Zaangażowanie najwyższego kierownictwa projektu tylko wtedy, gdy jest to konieczne – odbiór etapu, kluczowe decyzje, ważne zmiany, itp.
– Zapewnienie wczesnego ostrzegania o możliwych problemach.
– Automatyczna kontrola wszelkich odchyleń od planu.
– Dobre zorganizowanie komunikacji.


PRINCE2® is a registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.