Szkolenie:  Zarządzanie firmą szkoleniową. (8 godzin dydaktycznych)

Części szkolenia: znajdowanie potencjału firmy szkoleniowej, zarządzanie dokumentacją w firmie szkoleniowej, zapewnienie wysokiej  jakość  usług firmy wykorzystywać  będą użycie aplikacji e-polihistor. Aplikacja umożliwia rozszerzenie oferty firmy, wzrost jakości świadczonych usług, monitoring wykorzystania i zamian w zasobach wiedzy, poprawa zarządzania informacjami, wsparcie planowania rozwoju pracowników, wzrost motywacji pracowników, możliwość weryfikacji celów firmy, w tym celów zarządzania wiedzą, skuteczność zarządzania zasobami wiedzy, możliwość szybszej reakcji na zmiany w otoczeniu, budowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzę. Użycie podczas szkolenia aplikacji e-polihistor umożliwia przekazanie wiedzy nt. nowoczesnego zarządzania firmą. Wyznaczenia kierunków jej rozwoju oraz obszarów wymagających wzmożonych nakładów pracy.

Program szkolenia:

  • Znajdowanie potencjału firmy szkoleniowej pod kątem świadczenia usług szkoleniowych oraz niszy rynkowej.
  • Specyfika działalności firmy szkoleniowej
  • Elementy charakterystyczne dla branży szkoleniowej
  • Zarządzanie dokumentacją w firmie szkoleniowej
  • Źródła pozyskiwania zleceń – przegląd oraz omówienie najlepszych źródeł i
  • Zapewnienie wysokiej jakość  usług firmy szkoleniowej w perspektywie klienta powracającego
  • Zarządzanie budżetem szkoleniowym oraz kalkulacja kosztów usług szkoleniowych