DOFINANSOWANY PROJEKT SZKOLENIOWY EDYCJA V JĘZYK ANGIELSKI – WOLNOŚĆ MÓWIENIA

Start zajęć wrzesień/październik 2019.

Zadzwoń i zapisz się. Ostatnie wolne miejsca! 22 522 84 32, 502 190 259

Zadzwoń i zapisz się na kurs!

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do osób:

  • pełnoletnich
  • kobiet i mężczyzn
  • zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego
  • studentów/uczniów
  • samozatrudnionych, zatrudnionych (umowy o prace i cywilno–prawne), nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych.

POZIOMY JĘZYKOWE

Poziomy językowe

    • Zajęcia na poziomie A1/A2/B1/B2 prowadzone są metodą bezpośrednią z elementami gramatyki. Kurs kładzie nacisk na konwersacje, czyli swobodne komunikowanie się w języku angielskim.
    • Poziom językowy weryfikowany jest za pomocą testu kwalifikacyjnego.

CENY I POZIOM DOFINANSOWANIA

Kurs dofinansowany jest w 50%

Wartość dofinansowania zależna jest od liczebności grupy:

Kurs w grupie 8-12 osób

– w 50% kurs jest dofinansowany,

– uczestnik pokrywa 50% wartości kursu: 5 rat po 129,00 zł

(wartość kursu to  1290,00 zł)

Kurs w grupie 5-7 osób

– w 50% kurs jest dofinansowany,

– uczestnik pokrywa 50% wartości kursu: 5 rat po 195,00 zł

(wartość kursu to 1950,00 zł)

Kurs w grupie 2-4 osoby

– w 50% kurs jest dofinansowany,

– uczestnik pokrywa 50% wartości kursu: 5 rat po 480,00 zł

(wartość kursu to  4800,00 zł)

KTO UCZY?

Zajęcia są prowadzone przez lektorów polskich i native speakers.

PRZYDZIAŁ DO GRUPY

Zajęcia odbywać się będą w systemie 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (2x45min) lub raz w tygodniu 4 godziny (4x45min).

Zajęcia prowadzone są w układach poniedziałek-środa, wtorek-czwartek i niedziele

– od poniedziałku do czwartku 2×45 minut w godzinach

– w niedziele – raz w tygodniu 4x45min (9:00-12:00)

Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia z podaniem swojej pełnej dyspozycyjności i na tej podstawie zostanie przydzielony do grupy.

ELASTYCZNY GRAFIK ZAJĘĆ

Istnieje możliwość odrabiania zajęć z innymi grupami na wybranym poziomie językowym, jak również w trakcie trwania roku szkolnego można zmienić grupę.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są metodą bezpośrednią – konwersacyjną. Najważniejszym celem kursu jest nauka mówienia.

Szkolenie obejmuje 49 h zajęć lekcyjnych języka angielskiego prowadzonych metodą bezpośrednią – konwersacyjną, na różnych poziomach zaawansowania. Najważniejszym celem kursu jest nauka mówienia.

Mówimy. Rozumiemy ze słuchu. Pokonujemy barierę w komunikowaniu się.

GDZIE SĄ ZAJĘCIA?

Zajęcia odbywają się w samym centrum Warszawy, w siedzibie Akademii, przy ul. Nowogrodzkiej 49.

ZAPISZ SIĘ! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Zadzwoń i zapisz się na kurs!