Oglądałeś program „The Brain – Genialny Umysł”? 

Obejrzyj video z jeszcze ciekawszymi wyczynami naszych Mistrzów Pamięci 

W programie „The Brain – Genialny Umysł” nasi Mistrzowie mogli pokazać tylko małą część swoich umiejętności.

Zobacz wyczyny, które robią o wiele większe wrażenie, w video nagranym po programie.

Mistrzowie opowiedzą Ci też, jak efektywniejsza pamięć pomaga w życiu w:

zdobywaniu awansów w pracy

szybszej nauce języków

nauce do egzaminów

wypracowaniu lepszych relacji z ludźmi