DOFINANSOWANY PROJEKT SZKOLENIOWY EDYCJA VI

„JĘZYK ANGIELSKI – WOLNOŚĆ MÓWIENIA”

Rekrutacja trwa od lutego 2020 r.

Warunki uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do osób:

   • pełnoletnich
   • kobiet i mężczyzn
   • zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego
   • studentów/uczniów
   • samozatrudnionych, zatrudnionych (umowy o prace i cywilno–prawne), nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych

Kurs dofinansowany jest w 50%

Wartość dofinansowania zależna jest od liczebności grupy:

Kurs w grupie 8-12 osób

– w 50% kurs jest dofinansowany,

– uczestnik pokrywa 50% wartości kursu: 5 rat po 145,00 zł

(wartość kursu to  1450,00 zł)

Kurs w grupie 5-7 osób

– w 50% kurs jest dofinansowany,

– uczestnik pokrywa 50% wartości kursu: 5 rat po 210,00 zł

(wartość kursu to 2100,00 zł)

Kurs w grupie 2-4 osoby

– w 50% kurs jest dofinansowany,

– uczestnik pokrywa 50% wartości kursu: 5 rat po 500,00 zł

(wartość kursu to  5000,00 zł)

Poziom językowy

Poziom językowy weryfikowany jest za pomocą testu kwalifikacyjnego.

Przydział do grupy

Zajęcia odbywać się będą w systemie 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (2x45min) lub raz w tygodniu 4 godziny (4x45min).

Zajęcia prowadzone są w układach poniedziałek-środa, wtorek-czwartek i niedziele

– od poniedziałku do czwartku 2×45 minut w godzinach

                • porannych (7:30-9:00)
                • popołudniowych (16:15 – 17:45)
                • wieczornych (18:00–19:30)

– w niedziele – raz w tygodniu 4x45min (9:00-12:00)

Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia z podaniem swojej pełnej dyspozycyjności i na tej podstawie zostanie przydzielony do grupy.

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji odbywać się będzie od lutego 2020 r.

Metoda prowadzenia zajęć

 Szkolenie obejmuje 50 h zajęć lekcyjnych języka angielskiego prowadzonych metodą bezpośrednią na różnych poziomach zaawansowania.

 Zajęcia na poziomie od podstaw A1 prowadzone są dwiema metodami: tradycyjną (słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) oraz metodą bezpośrednią (mówienie).

Zajęcia na poziomie A2/B1/B2 prowadzone są metodą bezpośrednią z elementami gramatyki. Kurs kładzie nacisk na konwersacje, czyli swobodne komunikowanie się w języku angielskim.

Mówimy. Rozumiemy ze słuchu. Pokonujemy barierę w komunikowaniu się.

Elastyczny grafik zajęć

Istnieje możliwość odrabiania zajęć z innymi grupami na wybranym poziomie językowym, jak również w trakcie trwania roku szkolnego można zmienić grupę.

Dni wolne od zajęć

Uczestnik na pierwszych zajęciach otrzymuje harmonogram na cały okres trwania kursu z wyszczególnieniem dni wolnych.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej i w sekretariacie Szkoły.

Oryginały wypełnionych i podpisanych dokumentów (umowa i kwestionariusz osobowy)  prosimy składać w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu startu zajęć.

Dokumenty do pobrania:

Pakiet dokumentów [kliknij tutaj]