DOFINANSOWANY PROJEKT SZKOLENIOWY EDYCJA VII

„JĘZYK ANGIELSKI – WOLNOŚĆ MÓWIENIA ON-LINE”

Cena za godzinę wynosi tylko 9,99 zł.

Zajęcia rozpoczynamy pod koniec czerwca 2020 r.

Warunki uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do osób:

   • pełnoletnich
   • kobiet i mężczyzn
   • zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego
   • studentów/uczniów
   • samozatrudnionych, zatrudnionych (umowy o prace i cywilno–prawne), nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych

Kurs dofinansowany jest w 50%

Wartość dofinansowania zależna jest od liczebności grupy:

Kurs w grupie 8-12 osób

– w 50% kurs jest dofinansowany,

– uczestnik pokrywa 50% wartości kursu: 2 raty po 79,92 zł (9,99 z godzinę)

Poziom językowy

Poziom językowy weryfikowany jest za pomocą testu kwalifikacyjnego.

Przydział do grupy

Zajęcia odbywać się będą w systemie 2 razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej.

Zajęcia prowadzone są w układach poniedziałek-środa, wtorek-czwartek.

 • porannych (8:00-9:00, 9:00-10:00)
 • popołudniowych (16:15 – 17:15)
 • wieczornych (18:00–19:00)

Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia z podaniem swojej pełnej dyspozycyjności i na tej podstawie zostanie przydzielony do grupy.

Elastyczny grafik zajęć

Istnieje możliwość odrabiania zajęć z innymi grupami na wybranym poziomie językowym, jak również w trakcie trwania roku szkolnego można zmienić grupę.

Dni wolne od zajęć

Uczestnik na pierwszych zajęciach otrzymuje harmonogram na cały okres trwania kursu z wyszczególnieniem dni wolnych.

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji odbywać się będzie od czerwca 2019 r. Planowany start grup wrzesień 2019 r.

Metoda prowadzenia zajęć

 Szkolenie obejmuje 16 h zajęć lekcyjnych języka angielskiego prowadzonych metodą bezpośrednią na różnych poziomach zaawansowania.

 Zajęcia na poziomie od podstaw A1 prowadzone są dwiema metodami: tradycyjną (słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) oraz metodą bezpośrednią (mówienie).

Zajęcia na poziomie A2/B1/B2 prowadzone są metodą bezpośrednią z elementami gramatyki. Kurs kładzie nacisk na konwersacje, czyli swobodne komunikowanie się w języku angielskim.

Mówimy. Rozumiemy ze słuchu. Pokonujemy barierę w komunikowaniu się.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Oryginały wypełnionych i podpisanych dokumentów (umowa i kwestionariusz osobowy)  prosimy składać mailowo na adres nowogrodzka@akn.pl  najpóźniej w dniu startu zajęć.

Dokumenty do pobrania:

Pakiet dokumentów [kliknij tutaj]

  Wybierz preferowany układ zajęć:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz z siedzibą w Warszawie (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). *