język angielski dla dzieci

Dofinansowany projekt szkoleniowy

„Język angielski – wolność mówienia”

Edycja IV

Rozpoczęliśmy rekrutację do IV edycji projektu, zapraszamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego i przesyłania dokumentów.

Zajęcia rozpoczynamy w marcu 2019 r.

Warunki uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do osób:

 • pełnoletnich
 • kobiet i mężczyzn
 • zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego
 • studentów/uczniów
 • samozatrudnionych, zatrudnionych (umowy o prace i cywilno–prawne), nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych

Dofinansowanie

Kurs jest w 40% dofinansowany – cena za lekcję wynosi tylko 9,52 zł.

Uczestnik pokrywa 60% wartości szkolenia kursu czyli 476 zł za cały kurs.

Płatność ratalna

Istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym: 4 raty po 119 zł za miesiąc. Płatność rat w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, płatne z góry.

Poziom językowy

Poziom językowy weryfikowany jest za pomocą testu kwalifikacyjnego.

Przydział do grupy

Zajęcia odbywać się będą w systemie 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (2x45min) lub raz w tygodniu 4 godziny (4x45min).

Zajęcia prowadzone są:

od poniedziałku do czwartku 2×45 minut w godzinach

      • porannych (7:30-9:00, 9:00-10:30)
      • popołudniowych (16:15 – 17:45)
      • wieczornych (18:00–19.30)

W niedziele – raz w tygodniu 4x45min (9:00-12:00).

Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia z podaniem swojej pełnej dyspozycyjności i na tej podstawie zostanie przydzielony do grupy.

Elastyczny grafik zajęć

Istnieje możliwość odrabiania zajęć z innymi grupami na wybranym poziomie językowym, jak również w trakcie trwania roku szkolnego można zmienić grupę.

Liczebność grup

Grupy liczą od 10 do max. 13 osób

Dni wolne od zajęć

Uczestnik na pierwszych zajęciach otrzymuje harmonogram na cały okres trwania kursu z wyszczególnieniem dni wolnych.

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji odbywać się będzie od lutego 2019 r. Planowany start grup marzec 2019 r.

angielski dla dzieci Warszawa

Metoda prowadzenia zajęć

Kurs języka angielskiego przygotowujący do uzyskania certyfikatu językowego TOEIC, kończący się nieobligatoryjnym egzaminem. Szkolenie obejmuje 50 h zajęć języka angielskiego prowadzonych metodą bezpośrednią na różnych poziomach zaawansowania.

 Zajęcia na poziomie od podstaw A1 Starter/A1 Elementary prowadzone są dwiema metodami: tradycyjną (słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) oraz metodą bezpośrednią (mówienie).

Zajęcia na poziomie A2/B1/B2 prowadzone są metodą bezpośrednią z elementami gramatyki. Kurs kładzie nacisk na konwersacje, czyli swobodne komunikowanie się w języku angielskim.

Mówimy. Rozumiemy ze słuchu. Pokonujemy barierę w komunikowaniu się.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej i w sekretariacie Szkoły.

Oryginały wypełnionych i podpisanych dokumentów (umowa i kwestionariusz osobowy)  prosimy składać w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu startu zajęć.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy  Kwestionariusz-Wolność-mówienia-IV.pdf

Umowa szkoleniowa  Umowa-Wolność-mówienia-IV.pdf