Dofinansowany projekt szkoleniowy

„Język angielski – wolność mówienia”

Edycja II

Kurs języka angielskiego przygotowujący do uzyskania certyfikatu językowego TOEIC, kończący się nieobligatoryjnym egzaminem. Szkolenie obejmuje 50 h zajęć języka angielskiego prowadzonych metodą bezpośrednią.

Uwaga:dodatkowy bonus!
Każdy uczestnik kursu otrzyma dostęp do darmowej interaktywnej aplikacji językowej (IAJ), która ułatwi naukę podstawowych słówek oraz zwrotów.

Warunki uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do osób:

  • pełnoletnich
  • kobiet i mężczyzn
  • zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego
  • studentów/uczniów
  • samozatrudnionych, zatrudnionych (umowy o prace i cywilno–prawne), nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych

Dofinansowanie

Kurs jest w 40% dofinansowany – cena za lekcję wynosi tylko 9,52 zł.

Uczestnik pokrywa 60% wartości szkolenia kursu czyli 476 zł za cały kurs.

Płatność ratalna

Istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym: 4 raty po 119 zł za miesiąc.Płatność rat w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Poziom językowy

Poziom językowy weryfikowany jest za pomocą testu kwalifikacyjnego.

Przydział do grupy

Zajęcia odbywać się będą w systemie 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (2x45min) lub raz w tygodniu 4 godziny (4x45min).

Zajęcia prowadzone są:

od poniedziałku do czwartku 2×45 minut w godzinach

  • porannych (7:30-9:00, 9:15-10:45)
  • popołudniowych (16:15 – 17:45)
  • wieczornych (18:00–19:30)
  • W niedziele – raz w tygodniu 4x45min(9:00–12:00)

Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia z podaniem swojej pełnej dyspozycyjności i na tej podstawie zostanie przydzielony do grupy.

Elastyczny grafik zajęć

Istnieje możliwość odrabiania zajęć z innymi grupami na wybranym poziomie językowym, jak również w trakcie trwania roku szkolnego można zmienić grupę.

Liczebność grup

Grupy liczą od 10 do max. 12 osób

Dni wolne od zajęć

Uczestnik przed startem zajęć otrzymuje harmonogram na cały okres trwania kursu z wyszczególnieniem dni wolnych.

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji odbywać się będzie od lutego 2018. Planowany start grup marzec 2018.

Metoda prowadzenia zajęć

Zajęcia na poziomie od podstaw A1 Starter/A1 Elementary prowadzone są dwiema metodami: tradycyjną (słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) oraz metodą bezpośrednią (mówienie).

Zajęcia na poziomie A2/B1/B2 prowadzone są metodą bezpośrednią z elementami gramatyki. Kurs kładzie nacisk na konwersacje, czyli swobodne komunikowanie się w języku angielskim.

Mówimy. Rozumiemy ze słuchu. Pokonujemy barierę w komunikowaniu się.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej i w sekretariacie Szkoły.

Biuro projektu:

Akademia Szybkiej Nauki

Tadeusz Buzarewicz

ul. Nowogrodzka 49

00-695 Warszawa

tel. 22 522 84 32/33

fax. 22 522 84 33

www.akn.pl