szkolenia biznesowe

SZKOLENIA MENADŻERSKIE

Dobry menedżer powinien łączyć w sobie kilka podstawowych cech, a mianowicie: kompetencje, wiedzę, doświadczenie, odpowiednie cechy osobowościowe. Specyfika pracy menedżera jest wystarczającym argumentem, aby szczególną uwagę skierować na szkolenia poświęcone programom rozwojowym dla kadry zarządzającej.

Szkolenia z zakresu kompetencji kierowniczych to m.in.:
–  Zarządzanie zespołem i konfliktem
–  Budowanie i motywowanie zespołu
–  Rekrutacja i selekcja pracowników
–  Rozmowa oceniająca
–  Coaching.
Ten rodzaj szkoleń skierowany jest do kadry zarządzającej na każdym szczeblu – zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kierowników. Dzięki rozwojowi własnych kompetencji kierowniczych będziemy w stanie efektywniej wykorzystać potencjał – własny i swoich współpracowników.

SZKOLENIA HANDLOWE

Czy zauważyłeś jak reagują i zachowują się ludzie, u których wywołujesz pozytywne emocje? Przez wiele lat uważano, że podstawą skutecznej sprzedaży jest umiejętne wyeksponowanie i przedstawienie korzyści danego produktu. Obecnie wiadomo, że najważniejszym elementem skutecznie prowadzonego biznesu jest wywołanie w kliencie pozytywnych emocji. Sprzedaż polega, więc na zaspokojeniu potrzeb klienta i wywołaniu w nim stanu chęci posiadania, a nawet pożądania tego, co chcesz mu zaoferować.
Dzięki tym szkoleniom dowiesz się:
–  jak budować własną wiarygodność i zaufanie klienta
–  nauczysz się wykorzystywać w biznesie język „korzyści”;
–  będziesz potrafił posługiwać się perswazyjnymi strukturami językowymi;
–  jak reagować na obiekcje i zastrzeżenia klienta;
–  jak w szybki sposób finalizować sprzedaż.

Ten rodzaj szkoleń skierowany jest do wszystkich osób, które chcą zwiększyć wyniki swojej sprzedaży.

PRZEKRÓJ METODYK ZARZĄDZANIA
Zarządzanie projektami jest bardzo ważną umiejętnością każdego menadżera i każdego specjalisty ds. realizacji projektów. Akademia Szybkiej Nauki proponuje szkolenie Przekrój Najpopularniejszych Metodyk Zarządzania, które pomoże podjąć decyzję, którą metodykę wybrać do realizacji konkretnego projektu.
Uwaga! dodatkowy bonus!
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie dostęp do aplikacji „e-Polihistor: Identyfikacja potencjału intelektualnego firmy-informacja cyfrowa nowym sposobem zarządzania firmą”. Aplikacja umożliwi zidentyfikowanie „nie wykorzystanego potencjału”  w Państwa firmie.
Czas realizacji szkolenia: 1 dzień (8h)
Koszt szkolenia: 3500 zł/osoba w tym bezpłatny dostęp do aplikacji: „e-Polihistor”

Szkolenie w praktyczny sposób wprowadza uczestników w tematykę zarządzania projektami poprzez wykorzystanie najpopularniejszych standardów, metodyk zarządzania projektami takimi jak: . PMBOK® Guide (organizacja PMI), PRINCE2® , AGILE PM®, SCRUM, oraz zarządzania ryzykiem MoR®.

Celem szkolenia jest zainspirowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia projektów w sposób zgodny z najlepszymi praktykami działań projektowych – w tym w obszarach planowania, kontroli oraz reagowania na ryzyko.

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za uruchomienie i realizację projektów, w szczególności sponsorów i kierowników projektów, a także członków zespołów projektowych oraz osób planujących udział w pracach projektowych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagane specjalne przygotowanie słuchaczy.

 1. Podejście projektowe
  • Podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem projektami
  • Czynniki sukcesu projektu – strategia postępowania
  • Przygotowanie organizacji do zrealizowania projektu
  • Przegląd metodyk i standardów projektowych – z czego skorzystać, co połączyć? – PMBOK® Guide (organizacja PMI), PRINCE2® , AGILE PM®, SCRUM, oraz zarządzania ryzykiem MoR®.
 2. Zbudowanie ładu projektu
  • Organizacja oraz role w zespole zarządzania projektem
  • Poziomy zarządzania projektem
  • Mechanizmy sterowania projektem i reagowania na nieprzewidziane sytuacje
  • Zarządzanie komunikacją z interesariuszami – parasol ochronny i angażowanie  interesariuszy na rzecz wspierania projektu.Analiza potrzeb i budowanie strategii wobec interesariuszy projektu.
  • Zarządzanie jakością oraz konfiguracją w projekcie
  • Ujęcie ładu w projekcie w metodykach PRINCE2, PMBOK oraz AGILE PM
 3. Uruchomienie projektu
  • Zdefiniowanie projektu, jego celów i kryteriów sukcesu
  • Korzyści z projektu i ich odzwierciedlenie w dokumentach
  • Zarządcza dokumentacja projektowa – dobór dokumentów w zależności od sytuacji (porównanie dokumentacji poszczególnych standardów i metodyk)
 4. Zwiększyć szansę, czyli dobre planowanie z wykorzystaniem PRINCE2 i PMBOK
  • Definiowanie zakresu przedsięwzięcia
  • Planowanie oparte na produktach
  • Struktura podziału pracy
  • Harmonogramowanie sieciowe (PERT/CPM), wyznaczanie ścieżki krytycznej
  • Etapowe podejście do działań
  • Zarządzanie zasobami w projekcie
  • Planowanie kosztów przedsięwzięcia
 5. Ryzyko w projektach
  • Najczęstsze problemy związane z zarządzaniem ryzykiem
  • Analiza ryzyka – identyfikacja zagrożeń i szans
  • Techniki szacowania ryzyk.
  • Generyczne reakcje na ryzyka na w zależności od dobranej metodyki czy standardu zarzadzania projektami i ryzykiem
  • Wykorzystanie metodyki zarządzania ryzykiem MoR w projektach
 6. Zwinne zarządzanie  projektamii działaniami związanymi z wytwarzanie produktów
  • Różnice pomiędzy kaskadowym i zwinnym zarządzaniem projektem
  • Kluczowe elementy zwinnych metodyk i podejść
  • Przegląd zwinnych metodyk i podejść AGILE PM i SCRUM
 7. Podsumowanie – miejsce działań projektowych w organizacji
  • Jak dobrać odpowiednią metodykę zarządzania projektami?
  • Dopasowanie i tworzenie hybrydowych podejść do zarządzania projektami w zależności od strategii firmy
  • Najczęstsze problemy w implementacji kluczowych elementów metody i podejść do zarządzania projektami