SZANOWNI PAŃSTWO,

Zapraszamy na dalszą część realizacji projektu fizjoterapeutycznego dla dziec w formie bezpłatnych półkolonii:

„Następne pokolenia bez wad postawy – terapia chorób kręgosłupa u dzieci z województwa mazowieckiego ”

Zgłaszam udział dziecka w bezpłatnym projekcie w Warszawie:

  Prosimy o wybranie z listy min. 1, max 2 tygodni wakacyjnych.

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, Warszawa ul. Nowogrodzka 49, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb realizacji usługi. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
  Zapoznaj się z polityką prywatności tutaj

  ZASADY UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYM PROGRAMIE

  Zapraszamy dzieci do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych, które będą odbywały się w Akademii Nauki, przy ul. Nowogrodzkiej 49 w Warszawie w okresie wakacji.

  Zajęcia będą się odbywały codziennie w godz. 8.30-16.30 

  Dziecko może wziąć udział w dwóch wybranych turnusach od poniedziałku do piątku.

  Co zapewniamy:

     • możliwość udziału dziecka w codziennych zajęciach grupowych przez cały tydzień
     • realizację programu rehabilitacyjnego – korekcji wad postawy
     • realizację niezwykłego programu edukacyjnego (Misja na Marsa – świat nauki i eksperymentów)
     • drugie śniadanie obiad i  podwieczorek, stały dostęp do wody i soków
     • ubezpieczenie dziecka
     • podczas pobytu dziecko będzie pod opieką wykwalifikowanych instruktorów i trenerów Akademii.

  Ponadto, każde dziecko biorące udział w programie może odbyć 3 godziny indywidualnych zajęć korekcyjnych z rehabilitantem.

   Informacje na temat projektu:

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

  Projekt kierowany jest do dzieci z województwa mazowieckiego uczęszczających do klas I – VI szkoły podstawowej ze stwierdzoną wadą kręgosłupa.

  Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa poprzez wdrożenie kompleksowych programów terapeutyczno – rehabilitacyjno – edukacyjnych.

  Projekt zakłada 2 typy interwencji: edukacyjną i terapeutyczną.

   

  Wszystkie świadczenia w ramach programu będą bezpłatne.

  Wsparciem objęte zostanie także środowisko pracowników oświaty i lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do których skierowane zostaną działania edukacyjne z zakresu chorób kręgosłupa.

  Ilość miejsc w programie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.