SZKOLENIA MENADŻERSKIE

Dobry menedżer powinien łączyć w sobie kilka podstawowych cech, a mianowicie: kompetencje, wiedzę, doświadczenie, odpowiednie cechy osobowościowe. Specyfika pracy menedżera jest wystarczającym argumentem, aby szczególną uwagę skierować na szkolenia poświęcone programom rozwojowym dla kadry zarządzającej.

Szkolenia z zakresu kompetencji kierowniczych to m.in.:
–  Zarządzanie zespołem i konfliktem
–  Budowanie i motywowanie zespołu
–  Rekrutacja i selekcja pracowników
–  Rozmowa oceniająca
–  Coaching.
Ten rodzaj szkoleń skierowany jest do kadry zarządzającej na każdym szczeblu – zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kierowników. Dzięki rozwojowi własnych kompetencji kierowniczych będziemy w stanie efektywniej wykorzystać potencjał – własny i swoich współpracowników.

SZKOLENIA HANDLOWE

Czy zauważyłeś jak reagują i zachowują się ludzie, u których wywołujesz pozytywne emocje? Przez wiele lat uważano, że podstawą skutecznej sprzedaży jest umiejętne wyeksponowanie i przedstawienie korzyści danego produktu. Obecnie wiadomo, że najważniejszym elementem skutecznie prowadzonego biznesu jest wywołanie w kliencie pozytywnych emocji. Sprzedaż polega, więc na zaspokojeniu potrzeb klienta i wywołaniu w nim stanu chęci posiadania, a nawet pożądania tego, co chcesz mu zaoferować.
Dzięki tym szkoleniom dowiesz się:
–  jak budować własną wiarygodność i zaufanie klienta
–  nauczysz się wykorzystywać w biznesie język „korzyści”;
–  będziesz potrafił posługiwać się perswazyjnymi strukturami językowymi;
–  jak reagować na obiekcje i zastrzeżenia klienta;
–  jak w szybki sposób finalizować sprzedaż.

Ten rodzaj szkoleń skierowany jest do wszystkich osób, które chcą zwiększyć wyniki swojej sprzedaży.