Zapisz dziecko na kurs

Jak nauczyć się płynnie rozmawiać po angielsku?

Twój nastolatek dowie się na naszym kursie! W łatwy i przyjemny sposób, dzięki zajęciom w kameralnych grupach, szybko pozbędzie się wstydu przed mówieniem w języku obcym i nauczy się w praktyczny sposób wykorzystywać zdobytą wiedzę językową! Na zajęciach lektor używa wyłącznie języka angielskiego, kładąc przy tym największy nacisk na szybką i efektywną naukę porozumiewania się w języku angielskim oraz doskonalenie języka w zakresie 4 najważniejszych umiejętności: słuchania, czytania, pisania i mówienia.

Metoda bezpośrednia

Podczas kursu wykorzystywane są techniki metody bezpośredniej Direct Method. To praktyczna nauka języka, która przebiega w sposób naturalny, dostosowany do możliwości poznawczych uczestnika. Poprzez szereg  pytań i odpowiedzi kursanci uczą się całościowego używania struktur językowych, a duża dynamika zajęć sprawia, ze uczniowie szybko nabywają umiejętności rozumienia z kontekstu. Usystematyzowane powtórki i pomoce wizualne ułatwiają utrwalenie zdobytej wiedzy. A wszystko to przeplatane jest odpowiednio dozowanymi grami aktywizującymi i motywującymi, które zapobiegają znużeniu oraz wspomagają zapamiętywanie nowych partii materiału.

Na naszych zajęciach kursanci:

 • ćwiczą wymowę
 • poznają różne typy akcentów
 • dyskutują
 • płynnie mówią po angielsku

To szybka i efektywna nauka porozumiewania się w języku angielskim tzw. metodą bezpośrednią opartą na konwersacji. Kurs Teens English – język angielski dla młodzieży obejmuje dużą ilość słownictwa i struktur językowych w praktyce, przełamuje barierę językową, pomaga w posługiwaniu się językiem w zakresie czterech umiejętności: słuchania, czytania, pisania i mówienia. A co najważniejsze Twój nastolatek otrzyma kompletne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego!

Co Twój nastolatek wyniesie z kursu Teens English – język angielski dla młodzieży?

 • przygotuje się do egzaminu ósmoklasisty
 • pokona barierę językową
 • wyrobi nawyk swobodnej komunikacji po angielsku
 • zainspiruje się do dyskusji na wiele ciekawych tematów w jęz. angielskim
 • nauczy się jak opanować duże partie materiału
 • wyrobi zdolność koncentracji uwagi
 • wykształci zdolność myślenia w języku angielskim
 • a co najważniejsze… nauczy się jak wykorzystać zdobytą wiedzę językową w praktycznej komunikacji!

Na zajęciach Teens English grupa składa się z dzieci z klas 7-8

Roczny kurs (28 spotkań)

Kurs płatny w 9 miesięcznych ratach:

175 zł/ miesiąc

Cena obejmuje: 28 spotkań (2×45 min) raz w tygodniu

podział grup ze względu na wiek

grupy maksymalnie 12-osobowe

materiały edukacyjne

stałą opiekę metodyka

certyfikat ukończenia kursu

*Cena dotyczy kursów w roku szkolnym 2022/2023

FOLDERY DO POBRANIA