Informacja o unieważnieniu postepowania – AKN-ŚwN-322/I/1/18 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych

Informacja o unieważnieniu postepowania nr  AKN-ŚwN-322/I/1/18 w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych do szkół uczestniczących w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV:

30213100-6 – komputery przenośne,

30232100-5 – drukarki i plotery,

30236000-2 – różny sprzęt komputerowy,

38652100-1 – projektory,

39162000-5 – pomoce naukowe,

39162110-9 – sprzęt dydaktyczny,

48900000-7 – różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe.

Do pobrania:

1. Informacja o unieważnieniu postępowania