fundacjaFundacja Akademii Nauki w Białymstoku wraz z Akademią Nauki zaprasza Państwa na bezpłatne warsztaty psychologiczne dla rodziców. Będzie to swoista podróż do krainy możliwości każdego dziecka, a Państwo będziecie mieli okazję nauczyć się, jak być przewodnikiem dla swoich dzieci po tej krainie. Każde dziecko ma wiele potencjałów. Dziecko, które otrzymuje umiejętne wsparcie od otoczenia, ma szansę pełniej korzystać z możliwości, które posiada. Dlatego serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tej ciekawej, psychologicznej przygodzie. Warsztaty prowadzone są z dużą dawką humoru, poruszają i inspirują do odnajdywania nowych rozwiązań, drobnej zmiany, która może przynieść zaskakujące rezultaty. Akademia Rodzica jest inicjatywą, która zrodziła się z potrzeby rodziców chcących poszerzyć wiedzę na temat wspierania swoich dzieci w ich rozwoju zarówno intelektualnym jak i emocjonalnym. Potrzeba ta często pojawia się dopiero u rodziców młodzieży gimnazjalnej, ale jak wiemy sytuacje wychowawcze pojawiające się w tym wieku mają swoje korzenie znacznie wcześniej. Dlatego nasza kampania skierowana jest do rodziców uczniów  szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale również do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach naszej akcji przeprowadzimy szereg działań mających na celu zwiększenie zaangażowania rodziców w szeroko rozumiany proces edukacji swojego dziecka. 

  • Nasza akcja docelowo zostanie skierowana do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z miasta Białystok i powiatu białostockiego.
  • Kluczowym aspektem tej kampanii mają być bezpłatne spotkania dla rodziców, składające się z czterech dwugodzinnych warsztatów do wyboru. Tematykę tych spotkań opisujemy w załączniku nr 1 do niniejszego pisma. Warsztaty odbywać się będą w salach szkół, które wyrażą chęć współpracy z nami i jako partnerzy będą realizować to przedsięwzięcie wraz z Fundacją Akademii Nauki w Białysmtoku. 
  • Na specjalne, bezpłatne warsztaty zaprosimy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Nasze warsztaty to program nawiązujący do idei akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, której byliśmy pierwszymi partnerami i laureatami statuetki dla najbardziej zaangażowanych w jej kwestii.
  • Akademia Rodzica ma być realnym wsparciem dla placówek oświatowych. W związku z tym liczymy na ścisłą współpracę z Dyrekcjami szkół i przedszkoli przez zaangażowanie pedagogów i psychologów szkolnych w promowanie idei aktywnego rodzica. W związku z tym nasza akcja rozpocznie się od  warsztatów dla zainteresowanych nauczycieli i pedagogów z poszczególnych szkół, a tematami omawianymi będzie kinezjologia edukacyjna oraz czytanie globalne. Termin warsztatów będzie osobno uzgodniony z Dyrekcją każdej szkoły i zrealizowany w salach danej placówki. W tym miejscu chcemy podkreślić, że wszystkie treści naszych warsztatów są spójne z podstawami programowymi MEN.

 TEMATYKA WARSZTATÓW  DLA RODZICÓW

Piękny umysł dziecka – Ciało a emocje. W trakcie  warsztatów będziemy odkrywać, jak działa umysł dziecka. Dowiemy się, że każdy mózg jest „inaczej inteligentny”, uczy się na wielu poziomach, a umiejętność ich wykorzystania wpływa na jakość uczenia się w domu i w szkole. Odkryjemy, dlaczego czasami dziecko jest w „trybie wyłączenia się” i mamy wrażenie, że to, co mówimy, do niego nie dociera. Poznamy naturalne sposoby aktywizacji zdolności i potencjału dziecka. Omówimy jak nasze umysły działają w relacjach nie tylko z dziećmi, ale również z naszymi życiowymi partnerami. Dowiemy się również jak odczytywać skrajne emocje dziecka, pomożemy je nazwać i nad nimi zapanować. 

Magia pamięci – czyli jak być Super Trenerem pamięci swojego dziecka. Czasami samo przekonanie, że „mam słabą pamięć”, potrafi skutecznie ją zablokować. Dlatego podczas warsztatów będziemy zagłębiać fascynujący obszar naszej pamięci oraz pamięci dziecka. Będziemy mieli okazję odkrywać, że mamy niesamowitą pamięć. Poznamy techniki pamięciowe, które pozwolą nam, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zapamiętywać kilkakrotnie więcej informacji, niż ma to miejsce obecnie. Poznamy sposoby, jak zamienić mechaniczną nauką w inspirujące warsztaty wyobraźni. Nauczymy Cię jak sprawić, żeby Twoje dziecko w krótkim czasie opanowało wiedzę wymaganą na sprawdzianie. 

Czytanie globalne (Glenn Doman) – czyli jakich błędów nie popełniać przy nauce czytania. Czytanie jest największą przygodą w życiu, jest ważne, nieuniknione i ponad wszystko jest najlepszą i najbardziej pobudzającą zabawą. Dziecko w to wierzy i będzie zawsze wierzyło, chyba że przekonamy je, że to nieprawda. Najbardziej zdolni uczniowie w klasie to ci, którzy sprawnie czytają. Najczęściej nieświadomi rodzice popełniają błędy przy nauce czytania, które mogą na wiele lat (szkolnych) skutecznie zniechęcić dziecko do czytania, a co za tym idzie do nauki. 

Bez korzeni nie ma skrzydeł – jak być przewodnikiem do skarbów, które ma każde dziecko. Każde dziecko ma potencjały i możliwości. Podczas tych warsztatów nauczymy się docierać do nich i je odkrywać. Poznamy różnicę między tzw. pozytywnym myśleniem a rzeczywistym docieraniem do zasobów. To nasze wewnętrzne zasoby sprawiają, że mamy w życiu pasję, inspiracje. Im bardziej jesteśmy zanurzeni w swoim „wewnętrznym skarbcu”, tym lepiej jesteśmy odbierani przez otoczenie. Dziecko może w pełni rozwijać skrzydła tylko wtedy, kiedy odkrywa swoje zasoby.    

TEMATYKA WARSZTATÓW  DLA NAUCZYCIELI

 Kinezjologia edukacyjna W trakcie  warsztatów dowiemy sie, że kinezjologia edukacyjna zajmuje się tak bardzo specyficznymi ruchami, takimi, których wykonanie aktywizuje i stymuluje odpowiednie obszary mózgu, powodujące zwiększanie ilości połączeń nerwowych między prawą i lewą półkulą. Taka poprawa jakość pracy mózgu jako całości jest ogromną szansą dla dzieci dyslektycznych i dysortograficznych, nadpobudliwych czy dzieci opóźnionych w rozwoju mających problemy z uczeniem się. Dowiemy się jak gimnastyka mózgu poprawia wyniki uczenia się, uwalnia od stresu i polepsza zdolności koncentracji. A co najważniejsze jest nie tylko dla dzieci, ale właściwie powinni ją stosować wszyscy. 

Czytanie globalne Zwolennicy tej metody uważają, że dziecko spostrzega wyraz jako całość. Zwraca uwagę na jego początek i koniec, mniej natomiast na środek. Dopiero, gdy napotyka trudności w jego identyfikacji, odwołuje się do analizy. Litera jest dla dziecka znakiem mało zrozumiałym, wręcz abstrakcyjnym. Z kolei umiejętnie dobrany wyraz, staje się bliski i możliwy do zrozumienia, zwłaszcza jeżeli jest udostępniony z ilustracją. Do analizy i syntezy literowej dziecko dojrzewa stopniowo obcując z materiałem literowym. W trakcie warsztatów dowiemy się, że w metodzie czytania globalnego stosuje się wyrazy z czynnego słownika dziecka, które ono odczytuje jednym rzutem oka. Korzyścią z tego wynikającą w dalszych etapach nauki czytania jest to, że dzięki temu dziecko staje się lepszym czytelnikiem, szybszym i dokładniejszym, gdyż znacznie mniej wysiłku i uwagi poświęca formalnej stronie czytania, a koncentruje się na zrozumieniu treści. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!