AgilePM® (Agile Project Management) to szkolenie bazujące na „The Agile Project Framework”, czyli najnowszej wersji metodyki DSDM (ang. Dynamic Systems Development Method) rozwijanej przez DSDM Consortium od ponad 20 lat. Głównym celem AGILE PM jest zachęcanie do rozwoju i profesjonalizacji w dziedzinie zwinnego zarządzania projektami.
 AgilePM® oferuje:
– podejście, które zapewnia zwinność przy jednoczesnym zachowaniu pojęć takich jak projekt, dostarczanie produktów czy zarządzanie projektami;
– zwinne podejście do zarządzania projektami, które można zarówno stosować samodzielnie jak również w połączeniu z innymi metodykami projektowymi jak np. PRINCE2®;
– zwinne podejście, które może być używane w połączeniu ze sformalizowanymi procesami zapewnienia jakości takimi jak ISO9001 i CMMI;
– osiąganie korzyści dla organizacji bez konieczności narażania się na niepotrzebne ryzyka.
– podejście iteracyjne stanowiące element DSDM zachęca, aby szczegóły wymagań biznesowych pojawiały się w trakcie pracy – dlatego bieżący etap prac musi być zakończony tylko z taką ilością szczegółów, która pozwoli przejść do następnego etapu.
Dzięki temu możliwe jest uniknięcie poświęcania nadmiernego wysiłku na ustalenie wszystkich szczegółów przed rozpoczęciem pracy. Ułatwia to też zarządzanie zmianami wymagań biznesowych, które występują najwcześniej na najniższym poziomie szczegółów.
Poprzez zastosowanie rozwoju iteracyjnego DSDM metodyka zapewnia większe zaangażowanie interesariuszy biznesowych w całym cyklu życia projektu


PRINCE2® is a registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Szkolenie skierowane jest do:

Kierowników projektów;
Kadry zarządzającej projektami;
Kierowników zespołów projektowych;
Kierowników zespołów wytwórczych/kierowników zespołów;
Kadry zarządzającej i pracowników firm usługowych z sektora IT;
Wszystkich zainteresowanych poznaniem różnic między PRINCE2® a AGILE PM;
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu AGILE PM Foundation.


PRINCE2® is a registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.