5 kroków do nastawienia rozwojowego

Nastawienie rozwojowe, to największy dar który można dać dziecku. Osoby o tym nastawieniu są bardziej wytrwałe w dążeniu do celu i częściej osiągają to, co jest dla nich wartościowe w życiu.

Kiedy dziecko wyznaje nastawienie na rozwój, etykiety nie przeszkadzają mu w funkcjonowaniu, gdyż to nastawienie je neutralizuje.

 

5 kroków do nastawienia rozwojowego:

 1. Omów teorię

Porozmawiaj z dzieckiem o zmianach które zachodzą w mózgu w skutek uczenia się.  Poszukaj artykułów o neuroplastyce i rozbudowie sieci neuronów w wyniku stymulacji.

 

 1. Jak najczęściej dawaj dziecku „komunikaty rozwojowe”
 • Twój mózg jest jak mięsień, ćwicząc go stajesz się bystrzejszy.
 • Kiedy robisz zadanie z matematyki, twój mózg dosłownie się zmienia, przybywa w nim nowych połączeń między neuronami i stajesz się bardziej inteligentny.
 • Inteligencja nie jest cechą daną raz na zawsze, tylko zdolnością, która rozwija się dzięki pracy umysłowej.
 • Robimy rzeczy trudne, bo to najbardziej rozwija mózg.
 • Twoja osobowość nie jest wykuta w skale, możesz zmienić swój charakter.
 • Rezultat = pracowitość + strategia.
 • Postaraj się bardziej lub zmień strategię
 • Nie ma porażki, jest informacja.

 

 1. Chwal rozwojowo. Dostrzegaj wysiłek i strategię a nie talenty i umiejętności.

Dostrzegaj wysiłek i strategię a nie talenty i umiejętności. Zamiast „jesteś inteligentna”, możesz powiedzieć:

 • Widzę, że się starałaś.
 • Podoba mi się sposób, w jaki to zrobiłaś.
 • Jak to zrobiłaś?
 • Cieszę się, że sprawia ci radość to, co osiągnęłaś.
 • Widzę, że cię to kręci!
 • Podziwiam twój sposób rozumowania.

 

 1. Nie krytykuj i nie etykietuj negatywnie.

Możesz powiedzieć co widzisz i co czujesz zamiast oceniać. Zamiast „niezdara” możesz powiedzieć po prostu: „rozsypałeś, teraz posprzątaj”. Zamiast ocenić, że dziecko jest „bałaganiarzem” możesz powiedzieć: „Smutno mi, kiedy widzę, jak trzeci dzień brudne skarpetki leżą na podłodze”.”

 

 1. Świeć własnym przykładem.

Rodzicu, ty też możesz się zmienić? Każda prawidłowo udzielona pochwała, czy powstrzymanie się od krytyki sprawia, że twój mózg się zmienia?