JAK WŁĄCZYĆ MÓZG NA EGZAMINIE?

Trójstopniowa procedura regulacji

 

Żeby odzyskać kontrolę nad zachowaniem czy uczuciami i przywrócić zdolności poznawcze dziecka, musimy wyciszyć i uspokoić gadzie oraz ssacze struktury jego mózgu.

Dzieci na naszych kursach poznają między innymi Trójstopniową procedurę samoregulacji (dążenia do równowagi), dzięki której uczą się odzyskiwać spokój i energię do działania. Składają się na nią trzy proste kroki:

 

?Krok pierwszy, to głaskanie jaszczurki, czyli uspokajanie mózgu gadziego. Dziecko ma szansę wyciszyć się i opanować stres.

?Krok drugi, karmienie lwa, to zmniejszanie reaktywności mózgu ssaczego. Dziecko odzyskuje poczucie własnej wartości oraz zdolność do zapamiętywania i uczenia się.

?Krok trzeci – budzenie olbrzyma to aktywizacja funkcji kory nowej i zdolności językowych, matematycznych, artystycznych oraz społecznych dziecka.

 

Od tego roku będziemy również uczyć dzieci posługiwania się Skalą gotowości do uczenia się, aby mogły samodzielnie określić i wyregulować swoje emocje. Wbrew pozorom, gdy wie się jak to zrobić, jest to bardzo proste.

 

Gad na egzaminie

Autor naszych programów Marek Hoffman:

„W tym roku miałem okazję pracować z dziećmi, które zdawały ważne dla siebie egzaminy w szkole. Mózg trójjeden i trening Trójstopniowej procedury regulacji był jednym z elementów naszych spotkań podczas kursów. Po egzaminach dzieci stwierdziły, że kilka razy podczas rozwiązywania testów zastosowały te procedury, kiedy, jak to same określiły: „ich gad zaktywował się, gdy natrafili na pytanie, które wydało im się trudne”. Nie muszę chyba dodawać, że wyniki egzaminów były bardzo dobre!”

 

Trójstopniowa procedura regulacji i Skala gotowości do nauki to autorskie rozwiązania, które stosujemy w Akademii Nauki. Wyrastają one z naszych 20-letnich doświadczeń w pracy z dziećmi i rodzicami. Opierają się one na uznanych i propagowanych w wielu szkołach w Kanadzie i USA technikach samoregulacji i rezyliencji.

 

Regulacja emocji i rezyliencja

Techniki samoregulacji (powracania do równowagi emocjonalnej), są bardzo skutecznym wsparciem dzieci w uzyskaniu optymalnego stanu emocjonalnego.

Techniki te są proste i łatwe, a ich stałe, cierpliwe stosowanie wpływa bardzo korzystnie na harmonizację pracy mózgu. Do technik tych należą np.: obserwacja oddechu, świadome odprężanie mięśni ciała, utrzymywanie uwagi na bodźcach docierających do nas z otoczenia.

 

Rezyliencja to umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków, adaptacja, odporność psychiczna, plastyczność umysłu, zdolność do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił. Rezylientny mózg, to mózg zachowujący swój najwyższy potencjał w obliczu kryzysu czy zagrożenia.

Rezyliencję rozwijają techniki, które umiejętnie przekierowują uwagę dziecka na pozytywny obraz siebie, przywołują dobre doświadczenia, kiedy dziecko czuło się silne i wartościowe. Dzięki nim tworzą się w mózgu silniejsze połączenia między neuronami, związanymi z pozytywną oceną siebie.

Dziecko, które stosuje Trójstopniową procedurę regulacji z czasem panuje nad emocjami, staje się spokojniejsze i mniej reaktywne, lepiej się koncentruje, pamięta i rozumuje.

 

Życzymy miłego dnia i przyjemnych wrażeń  podczas czytania naszego bloga?