informacja dla kursantów

Jesteśmy dostępni

Szanowni Państwo,

podczas przerwy świątecznej nr telefonu 502 190 259 jest dostępny do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiamy,

Akademia Nauki

akademia nauki życzy wesołych świąt

Życzenia Świąteczne

?Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku :))? Zespół Akademii

przerwa-swiateczna-akademia-nauki

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Drodzy Kursanci,

informujemy, że w dniach 21 grudnia-6 stycznia Akademia Nauki będzie nieczynna. W tych dniach nie będą odbywały się żadne zajęcia.
Życzymy spokojnych, rodzinnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Zespół Akademii

warsztaty dla dzieci w warszawie

Mikołajkowy zawrót głowy!

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych Kursantów na niezwykle dowcipny, niezapomniany warsztat, prowadzony przez Marka Skałę – trenera, coucha, dziennikarza, autora książek, mówcę inspirującego. Jednak i z Marsa i z Wenus – jak lepiej się zrozumieć i szanować. Jak sensowniej wychowywać dzieci?

zajęcia z angielskiego w Warszawie

AKADEMIA NAUKI, ZAPRASZA RODZICÓW NA ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

AKADEMIA NAUKI, ZAPRASZA RODZICÓW NA ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Szkolenie obejmuje 42 h (21 spotkań po 2 h) zajęć języka angielskiego prowadzonych metodą bezpośrednią na dwóch poziomach zaawansowania – podstawowym i średnio zaawansowanym.

Zajęcia na poziomie podstawowym prowadzone są dwiema metodami: tradycyjną (słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie) oraz metodą bezpośrednią (mówienie).

Zajęcia na poziomie średnio zaawansowanym prowadzone są metodą bezpośrednią z elementami gramatyki. Kurs kładzie nacisk na konwersacje, czyli swobodne komunikowanie się w języku angielskim.

Mówimy. Rozumiemy ze słuchu. Pokonujemy barierę w komunikowaniu się.

Termin zajęć

Zajęcia odbywać się będą w systemie 1 raz w tygodniu po 2 lekcje (2x45min) w piątki w godz. 17:15-19:00 z 15 minutową przerwą w trakcie (dostosowaną do przerwy dzieci).

Liczebność grup

Grupy liczą do max. 12 osób

Dni wolne od zajęć

Uczestnik przed startem zajęć otrzymuje harmonogram na cały okres trwania kursu z wyszczególnieniem dni wolnych.

Proces rekrutacji

Zapisy przyjmujemy w sekretariacie lub mailowo na nowogrodzka@akn.pl.
Zapisy koordynuje Pani Karolina Romianiuk.

Płatność ratalna

Istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym: 7 rat po 83,70 zł za miesiąc. Płatność rat w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, płatne z góry. Płatność pierwszej raty jest gwarancją miejsca na kursie.

Start zajęć

Planowany start: 30 listopada 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona!

Komunikat dot. projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowych”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na usługę przeprowadzenia egzaminów językowych zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna

Formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2018 – RPMA.10.03.01-14-9229/17

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/2018 – RPMA.10.03.01-14-9229/17 na Wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów w sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu  ZAWODOWO ODJECHANI – program doskonalenia zawodowego uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania jest dostawa wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów Technikum Samochodowego nr 3 w Warszawie  w następujący sprzęt i materiały dydaktyczne:

A.13  zestawów  komputerowych  wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, ekranem, myszką  bezprzewodową spełniających poniższe minimalne wymagania

-Procesor o minimalnej  częstotliwości 2600 MHz , który osiągnął w wg rankingu sprzętu https://cpu.userbenchmark.com minimum 60.9 pkt / kategoria avg bench % – wynik średni w terminie pomiędzy datą publikacji ogłoszenia a datą złożenia oferty

-Pamięć RAM DDR3 o wielkości min. 8 GB

-Dysk twardy o pojemności min 1 TB

-Karta graficzna, która osiągnęła wg rankingu sprzętu https://gpu.userbenchmark.com/ minimum 20.5 pkt / kategoria avg bench % –  wynik średni w terminie pomiędzy datą publikacji ogłoszenia a datą złożenia oferty

-Monitor płaski  o przekątnej min. 21,5 cala z podświetleniem LED

-Mysz bezprzewodowa

-Oprogramowanie: program typu CAD; oprogramowania biurowe (edytor tekstu oraz arkusz kalkulacyjny), oprogramowania do drukarek 3D, oprogramowania do odczytywania plików w formacie PDF

-System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 8 GB pamięci RAM

B.3 drukarek 3D wraz z oprogramowaniem spełniających poniższe minimalne wymagania

-Liczba głowic – dwie – możliwość druku dwoma materiałami

-Pole min. wydruku -23 cm x 15 cm x 14 cm

-Stół roboczy – aluminiowy, z wymienną naklejką zwiększającą adhezję wydruków

-Podgrzewany stolik  – tak, możliwość druku również z ABS

-Materiał drukujący: ABS, PLA, PVA, NinjaFlex, Rubber, Laybrick, Laywood, Nylon

-Minimalna średnica filamentu 1,75 mm

-Minimalna wysokość warstwy 0,05 mm

-Średnica głowicy drukującej 0,3-0,5 mm

-Obsługa wydruków – druk z komputera (USB, WiFi), druk z karty SD

-Pamięć wewnętrzna

-Format plików, które obsługuje drukarka – STL, OBJ

-Sposób kontroli – kolorowy, dotykowy ekran LCD

-Oprogramowanie do drukowania 3D

-Komora robocza – zamknięta komora z dodatkowym, sztucznym obiegiem powietrza (z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników  komora obligatoryjnie powinna być zamknięta oraz spełniać standard bezpieczeństwa EN 62311:2008 lub wyższy)

-Materiały eksploatacyjne – min. 12 szpul PLA/ABS  na drukarkę, kompatybilnych ze sprzętem

Miejsce realizacji dostawy: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz,  ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa.

Termin realizacji dostawy: do 30.11.2018 r.

KRYTERIA OCENY

Cena brutto Okres gwarancji na dostarczony sprzęt realizacji zamówienia – 50%:  najniższa oferowana cena/cena badanej oferty  x 50 punktów

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt – 20%:  do 24 miesięcy – 0 pkt/ od 24 do 30 miesięcy – 5 pkt / od 31 do 36 miesięcy -10 pkt / od 36 do 42 miesięcy -15 pkt / powyżej 42  miesięcy – 20 pkt

Termin dostawy – 30%: najmniejsza liczba dni deklarowanej dostawy badanych ofert/liczba dni deklarowanej dostawy badanej oferty x 30 punktów

Miejsce i sposób składania ofert

  1. Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta.
  2. Do oferty należy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 oraz kserokopię podpisanych za zgodność z oryginałem dokumentów rejestrowych (KRS lub wypis z CEiDG).
  3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS lub CEIDG lub innym dokumentem zaświadczającym o jej prawomocnym umocowaniu.
  4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakiekolwiek treści musi zostać parafowana.
  5. Oferta może być wypełniona komputerowo lub odręcznie. W przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny.
  6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Zamawiającego: (Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 16 listopada 2018 roku do godz. 16.00. Kopertę należy opisać w następujący sposób: „Oferta na Wyposażenie Szkolnych Pracowni/Warsztatów w sprzęt i materiały dydaktyczne w ramach projektu ZAWODOWO ODJECHANI – program doskonalenia zawodowego uczniów Technikum Samochodowego Nr 3 w Warszawie, zapytanie ofertowe nr 1/11/2018 – RPMA.10.03.01-14-9229/17” lub przesłać do dnia 16 listopada 2018 roku do godz. 16.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: tadeusz@akn.pl.
  7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
  8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

9.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

10.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Zasada Konkurencyjności – informacja o wyborze oferty na dostawę do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – postepowanie nr AKN/2/RPDS.10.02.01-02-0042/18

Zasada konkurencyjności – informacja o wyborze oferty w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Plik do pobrania

Zasada Konkurencyjności – dostawa do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych – postepowanie nr AKN/2/RPDS.10.02.01-02-0042/18

Zasada konkurencyjności – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy do wskazanych szkół uczestniczących w projekcie wyspecyfikowanych upominków dla uczestników i nagród dla laureatów szkolnych i międzyszkolnych olimpiad, festiwali robotów i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Plik do pobrania

Komunikat

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zlecenia w ramach Projektu „Mazowieckie Centrum Kompetencji Kluczowychrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wyłonienie dostawę podręczników.  

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie