f9cbd6c2262c200634558ec112ea27be

Harmonogram Egazaminów MAK

Grupa Lektor Data egzaminu Dzień Godzina Lokalizacja 1 Paweł Kloc 8 kwietnia niedziela 12.00 AKN Nowogrodzka 49 2 Inna Tereschenko 25 marca niedziela 12.00 AKN Nowogrodzka 49 3 Anna Stasiak 27 marca wtorek 16.00 AKN Nowogrodzka 49 4 Inna Tereschenko 27 marca wtorek 18.00 AKN Nowogrodzka 49 5 Aleksandra Gorczyca 26 marca poniedziałek 17.30 AKN […]

Informacja o unieważnieniu postepowania – AKN-ŚwN-322/I/1/18 – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych

Informacja o unieważnieniu postepowania nr  AKN-ŚwN-322/I/1/18 w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych do szkół uczestniczących w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego […]

Informacja o wyborze oferty – AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/18 – Usługa cateringowa

Informacja o wyborze oferty w sprawie usługi organizacji wyżywienia nauczycieli – uczestników Projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 55520000-1 […]

Zasada Konkurencyjności – dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych – postepowanie nr AKN/2/RPDS.10.02.01-02-0042/18

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół uczestniczących w Projekcie nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa […]

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty – AKN/1/RPDS.10.02.01-02-0042/18 – Usługa cateringowa

Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty w sprawie usługi organizacji wyżywienia nauczycieli –  uczestników Projektu nr RPDS.10.02.01-02-0042/17 – „Świat wokół Nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”  współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego […]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/AKN/ 2018 zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczące usługi przeprowadzenie zajęć warsztatowych DRUK 3D oraz warsztaty z kompetencji miękkich na potrzeby projektu „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ”

ZAMAWIAJĄCY Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa osoba: Tadeusz Buzarewicz adres email: tadeusz@akn.pl   INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. […]

Druk 3d – informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy wyboru wykonawcy w projekcie: „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” (Zapytanie ofertowe nr 1/2017/3D), który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.  Uprzejmie informujemy, iż dnia 18.09.2017 dokonano wyboru Wykonawcy na „Stworzenie kompletnego środowiska pracy z drukiem 3D […]

Język angielski – dofinansowany

Projekt „MAK- Mazowiecka Akademia Kompetencji” Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 r.ż., które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji językowych, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ i osób zamieszkujących tereny wiejskie. Kurs języka angielskiego obejmuje 120 lekcji (45 minut). Zajęcia rozpoczniemy w […]

Szkolenia Prince dofinansowane

PRINCE2 Foundation jest to 3-dniowe szkolenie realizowane na akredytowanych materiałach opartych ściśle o założenia metodyki. Przekazuje najlepsze praktyki zarządzania projektami oraz stanowi przygotowanie do egzaminu PRINCE2 Foundation. Szkolenie zawsze jest prowadzone przez trenerów akredytowanych przy APM Group Ltd.Realizowany materiał jest oparty o podręcznik „Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2®” z wykorzystaniem oficjalnej terminologii przyjętej w Polsce.Na życzenie […]

Druk 3D – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/3D. dotyczące wyboru wykonawcy w projekcie: „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Zapraszamy do złożenia oferty na stworzenie kompletnego środowiska pracy z drukiem 3D w Technikum Samochodowym. Wszelkie informacje znajdują […]