polka

Dlaczego warto wybrać Akademię

O Akademii..

Jesteśmy instytucją edukacyjną, która zajmuje się prowadzeniem kursów, szkoleń i kampanii społecznych z zakresu rozwijania potencjału intelektualnego i osobistego.

Od 1998 roku dostarczamy najwyższej jakości usługi szkoleniowe. Stopniowo dysponując potrzebnym kapitałem środków, wiedzy i specjalistów wprowadzaliśmy bogatą gamę szkoleń dotyczącą zarówno metod nauki języka jak i kursów związanych z nowoczesnymi technikami uczenia się.

Naszymi kursantami są dzieci już od 3 roku życia, młodzież oraz dorośli.

Misją Akademii jest propagowanie stylu naturalnego uczenia się, który niesie zadowolenie i poczucie pewności siebie. Chcemy, aby każdy mógł uczyć się bez wysiłku. Jesteśmy przekonani, że poprzez docieranie do wewnętrznych zasobów i odkrywanie mocnych stron, można uczyć się w atmosferze odprężenia i radości. Nasze programy opieramy na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz na głębokim szacunku dla możliwości twórczych każdego człowieka.

Naszą misję realizujemy nie tylko poprzez kursy i szkolenia komercyjne, ale również jesteśmy zaangażowani w programy Fundacji Akademii Nauki tj. Akademia Nauczyciela, Akademia Rodzica.

Akademia dla dzieci

Uważamy, że każde dziecko może być bardziej odprężone w szkole, jeżeli posiada pewne kompetencje, nazywamy je Kompetencjami Kluczowymi Ucznia, do których należą:.

 • Sprawne, biegłe czytanie: większość szkolnej nauki opiera się na czytaniu

 • Umiejętne zapamiętywanie: techniki pamięciowe, piktogramy, mapy myśli, ułatwiają uczenie się
  i przypominanie sobie informacji wtedy, kiedy są one potrzebne

 • Koncentracja

 • Myślenie matematyczne: umiejętność rozwiązywania problemów

Definicji uczenia się nie redukujemy jednak tylko do zdolności dziecka do opanowania wiedzy szkolnej, chociaż ta umiejętność, dzięki sztuce biegłego czytania, zapamiętywania, nielinearnego notowania, może być rozwinięta u każdego dziecka na poziomie mistrzowskim – co dzieje się na naszych kursach.

Traktujemy uczenie się całościowo, jako pewną postawę, dzięki której możemy osiągać w życiu to, co jest dla nas ważne i wartościowe. Nazywamy ją Naturalną Postawą do uczenia się.

Naturalna Postawa do uczenia się opiera się na cechach, które także rozwijamy w Akademii

Nauki i nazywamy je Cechami Diamentowymi TM . Należą do nich:

   • Rozwojowość – przekonanie, że inteligencja jest zdolnością, którą można rozwijać.
   • Poczucie własnej wartości – przekonanie że już jestem wartościowym człowiekiem.
   • Optymizm/pozytywne nastawienie – pozytywna atrybucja (ocena) zarówno porażek jak i sukcesów.

Zapisz swoje dziecko już dziś na dni otwartych drzwi!

Masz jakieś pytania czy sugestie ?

Siedziba Akademii

Znajdujemy się w samym centrum Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 49, II piętro