Przyszłe pokolenia bez wad postawy – profilaktyka i terapia chorób kręgosłupa u dzieci z województwa mazowieckiego.

Szkoły Podstawowe na terenie Piaseczna.

Zgłaszam wstępne zainteresowanie udziałem mojego dziecka w bezpłatnym projekcie:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, Warszawa ul. Nowogrodzka 49, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych dla potrzeb realizacji usługi. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
Zapoznaj się z polityką prywatności tutaj

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Magdalena Godlewska, tel: 882 168 088, mail: fizjo@akn.pl