120h angielskiego w 8 tygodni!
Zapraszamy na intensywny kurs angielskiego od podstaw
1,57 zł za lekcję

Kryteria:
Projekt skierowany jest do osób:

  • w wieku powyżej 25 r.ż., które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji językowych
  • zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ i osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Kurs języka angielskiego obejmuje 120 lekcji 45-minutowych

4 x 45 minut dziennie, 4 x w tygodniu od poniedziałku do czwartku

Terminy:
marzec – maj 2018
kwiecień – czerwiec 2018
lipiec – sierpień 2018

Kurs zakończony egzaminem TOEIC Bridge.

Kurs realizowany jest w ramach projektu: MAZOWIECKA AKADEMIA KOMPETENCJI „MAK”
Zajęcia odbywają się w Centrum W-wy, przy ul. Nowogrodzkiej 49 w naszej siedzibie.

Koszt całości kursu 120 godzin – 189 PLN (1,57 PLN za lekcję).
Osoby bierne zawodowo – bezrobotni, emeryci, renciści – są zwolnione z opłat

Zapisy:
tel: 22 522 84 32, 22 522 84 33,
mail: nowogrodzka@akn.pl
lub osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8-19.30.

Formularz zapisów

Adres do korespondencji