5 kroków do nastawienia rozwojowego

Nastawienie rozwojowe, to największy dar który można dać dziecku. Osoby o tym nastawieniu są bardziej wytrwałe w dążeniu do celu i częściej osiągają to, co jest dla nich wartościowe w życiu.

Kiedy dziecko wyznaje nastawienie na rozwój, etykiety nie przeszkadzają mu w funkcjonowaniu, gdyż to nastawienie je neutralizuje.

 

5 kroków do nastawienia rozwojowego:

 1. Omów teorię

Porozmawiaj z dzieckiem o zmianach które zachodzą w mózgu w skutek uczenia się.  Poszukaj artykułów o neuroplastyce i rozbudowie sieci neuronów w wyniku stymulacji.

 

 1. Jak najczęściej dawaj dziecku „komunikaty rozwojowe”
 • Twój mózg jest jak mięsień, ćwicząc go stajesz się bystrzejszy.
 • Kiedy robisz zadanie z matematyki, twój mózg dosłownie się zmienia, przybywa w nim nowych połączeń między neuronami i stajesz się bardziej inteligentny.
 • Inteligencja nie jest cechą daną raz na zawsze, tylko zdolnością, która rozwija się dzięki pracy umysłowej.
 • Robimy rzeczy trudne, bo to najbardziej rozwija mózg.
 • Twoja osobowość nie jest wykuta w skale, możesz zmienić swój charakter.
 • Rezultat = pracowitość + strategia.
 • Postaraj się bardziej lub zmień strategię
 • Nie ma porażki, jest informacja.

 

 1. Chwal rozwojowo. Dostrzegaj wysiłek i strategię a nie talenty i umiejętności.

Dostrzegaj wysiłek i strategię a nie talenty i umiejętności. Zamiast „jesteś inteligentna”, możesz powiedzieć:

 • Widzę, że się starałaś.
 • Podoba mi się sposób, w jaki to zrobiłaś.
 • Jak to zrobiłaś?
 • Cieszę się, że sprawia ci radość to, co osiągnęłaś.
 • Widzę, że cię to kręci!
 • Podziwiam twój sposób rozumowania.

 

 1. Nie krytykuj i nie etykietuj negatywnie.

Możesz powiedzieć co widzisz i co czujesz zamiast oceniać. Zamiast „niezdara” możesz powiedzieć po prostu: „rozsypałeś, teraz posprzątaj”. Zamiast ocenić, że dziecko jest „bałaganiarzem” możesz powiedzieć: „Smutno mi, kiedy widzę, jak trzeci dzień brudne skarpetki leżą na podłodze”.”

 

 1. Świeć własnym przykładem.

Rodzicu, ty też możesz się zmienić😊 Każda prawidłowo udzielona pochwała, czy powstrzymanie się od krytyki sprawia, że twój mózg się zmienia😊